Zobrazit plnou verzi příspěvku: Souřadnice bodu

Pavel Žáček
03.09.2008, 11:48
Poradí prosím někdo, jak v Inventoru zjistit souřadnice nějakého bodu (pracovní bod, bod náčrtu apod. v určitém souřadném systému - buď v globálním souř. systému sestavy nebo v souř. systému dílu?

Vladimír Michl
03.09.2008, 13:50
Základní souřadnice vypíše nástroj měření. Pro dávkový export nebo transformace souřadných systémů lze použít API - viz např.:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5488

Pavel Žáček
03.09.2008, 14:00
V nástroji měření je možnost měřit vzdálenost, úhel, plochu nebo smyčku. Mohu použít měření vzdálenosti od rovin, které si najdu, ale je to trochu zdlouhavé. Rád bych získal kliknutím a ukázáním na určitý bod jeho souřadnice. Není na to nějaký jednoduchý a ryclý postup? nepotřebuji těch bodů moc, ale rád bych se na jejich souřadnice dostal pohotověji, než odměřováním tří vzdáleností od tří rovin, které zrovna nemám třeba viditelné.

Mrázek
03.09.2008, 14:32
Když měříte vzdálenost a kliknete jako první na bod, vyjedou vám pod oknem vzdálenosti (které pochopitelně zůstane prázdné, protože chybí druhý člen měření) jeho souřadnice.

Vladimír Michl
03.09.2008, 14:37
Nástroj pro měření vám zobrazí XYZ souřadnici ukázaného bodu. Další možnosti viz též tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6295

Pavel Žáček
03.09.2008, 14:49
Děkuji, už jsem to našel. Jen lituji, že si nemůžu zvolit, k jakému souř. systému to chci právě měřit. Např. takto nezískám souřadnice pracovního bodu v sestavě v souř. systému některé součásti. Ale jinak se to chová tak, jak jsem si představoval a logicky.

Mrázek
03.09.2008, 17:02
I  toto má řešení. Pokud změříte vzdálenost mezi měřeným bodem a počátkem souřadnic požadované součásti (ten si jednoduše a rychle vykliknete ve stromě), vypíše se vám rozdíl x-ové, y-ové i z-ové souřadnice, tedy relativní poloha bodu v systému vybrané součásti. Jinak lecčemus pomůže postup, popsaný v tipu 6295, který zmiňuje pan Michl.