Zobrazit plnou verzi příspěvku: spojení místností

Kosík
07.10.2013, 18:07
Přeji příjemný denExistuje nějaká finta v revitě 2014, která spojí místnosti rozdělené stěnou s otvorem, popřípadě připojí niku ve stěně k místnosti tak, aby výsledná místnost měla jednu plochu, pokud možno odpovídající skutečnosti a jedno označení?Jan Kosík

Vladimír Michl
07.10.2013, 18:20

Ve vlastnostech stěny vypněte vlastnost "Ohraničení místnosti". Jinak funkce na volitelné započtení nik do plochy místnosti najdete v Revit Tools.

Kosík
08.10.2013, 09:15
DěkujiJinými slovy tu část stěny dělící oba prostory oddělit od zbytku, kde tvoří součást dalších prostor a vypnout ohraničení.

Peter Jirat
08.10.2013, 09:58
Přesně tak.Jen pro zamyšlení - pokud je spodní hrana otvoru (Wall Opening z palety Revitu, ne nějaký obecný otvor, na tom jsem to nezkoušel) ve výšce 1203mm nad úrovní místnosti a méně, tak místnost otvorem prochází. Pokud je 1204mm a více, tak místnost otvorem neprochází. ???Nenapadá někoho proč?

statecny
09.10.2013, 08:59
[QUOTE=Peter Jirat]Přesně tak.Jen pro zamyšlení - pokud je spodní hrana otvoru (Wall Opening z palety Revitu, ne nějaký obecný otvor, na tom jsem to nezkoušel) ve výšce 1203mm nad úrovní místnosti a méně, tak místnost otvorem prochází. Pokud je 1204mm a více, tak místnost otvorem neprochází. ???Nenapadá někoho proč?[/QUOTE]
 Záleží, jaká je hodnota parametru "Výpočtová výška" u daného podlaží. Pokud je "Výpočtová výška" podlaží ve výšce 1203, pak  je popsané chování v pořádku. Většinou ale bývá výpočtová výka nastavena na 0.

Peter Jirat
09.10.2013, 09:11
Computation Height daného patra je nastaveno na 1200. Pokud ji nastavím na 0, pak ten přechod je mezi hodnotami 3 a 4; přesněji cokoliv nad 3 (další desetinná místa nezkoumám).