Zobrazit plnou verzi příspěvku: Tabuľky štýlov v Revite, alebo ako efektívne na požadované vs. skuto

NaZdi RSS
26.10.2021, 12:36
    Určite ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako namapovať rôzne hodnoty do určitého parametru, ideálne z tabuľkového prostredia výkazov.    Tento spôsob vypĺňania parametrov môže byť užitočný napr. vtedy, ak máme v projekte definovaných niekoľko priestorov, kde každému priestoru potrebujeme nadefinovať istú požadovanú úroveň osvetlenia (ktorá vychádza povedzme z normy). Aby sme vedeli namapovaťViz pokračování...