Zobrazit plnou verzi příspěvku: Tloušťka čáry

m.studenovsky
29.03.2007, 14:14
Pokud vykresluji do formátu, který má danou velikost v mm (tisk A4 na tiskárně), je interpretace tloušťky čáry jasná. Pokud ale kreslím do rastrového souboru, vztah mezi tlouškou čáry, nastavené v mm, a vykreslenou tloušťkou v pixelech není na první pohled zřejmý. Pro .png formát to dělá (alespoň u mě) 4 pixely na mm. Lze to chápat tak, že 4 pixely na mm odpovídá cca 100 pixelů na palec, tj. rozlišení 100 DPI, uvedené ve vlastnosti/grafika? Toto rozlišení je fixní a nemohu si tudíž svou doměnku ověřit experimentem.

PepaR
29.03.2007, 14:25
PNG je mám takový dojem rastrový formát (ruku do ohně bych za to ale nedal, leč nejsem grafik), proč nezkusíte nějaký vektorový formát?
 
Viz rozdíl mezi vektorovým a rastrovým formátem:

Bitmapové (rastrové) obrázky se používají tam, kde máme velké množství odstínů a nepravidelných objektů bez jasného ohraničení. K nevýhodám patří především to, že s každou změnou velikosti obrázku dochází k degradaci obrázku. Proto obrázek, který v malé velikosti vypadá hezky, bude při vytištění na celou stránku vypadat kostrbatě.
Vektorové obrázky se používají především pro obrázky, ve kterých jsou jasně definované objekty, jako jsou schémata, grafy. Výhodou je, že jednotlivé objekty jsou definovány ve vektorech, kvalita zvětšeného nebo zmenšeného obrázku je stejná jako u originálu (resp. případná degradace je závislá pouze na možnostech výstupního zařízení - např. rozlišení tiskárny, monitoru). Pokud bychom však tímto způsobem chtěli uložit fotografii, počet zobrazovaných objektů přesáhl únosnou mez.

m.studenovsky
29.03.2007, 14:45
Rozdíl mezi rastrem a vektory je mi jasný. Png je rastrový formát a mě jde čistě o to mít kontrolu nad tím, kolik pixelů odpovídá 1mm tlošťky nastavené čáry. Samozřejmě v případě, že mám čistě vektorový výkres, vykreslím do .pdf.

PepaR
29.03.2007, 14:56
Aha, tak to mě mrzí, nechtěl jsme Vás nějak poučovat. Jinak co se týče tohoto problému asi neporadím, možná by nebylo od věci zkusit i fórum na www.grafika.cz.

rumcaiz
29.03.2007, 15:16
no já jsem si dycky myslel, že tloušťka čáry vs pixely není apriori dána, protože značně záleží na kvalitě a rozlišení toho rastru

m.studenovsky
29.03.2007, 16:00
Na rozlišení rastru, stejně jako na velikosti papíru, tloušťka čáry nezávisí. Závisí na vztahu vzdálenosti a počtu pixelů, což je normálně hodnota DPI. Vzhledem k tomu, že u "nepapírového" formátu je DPI poněkud virtuální veličina, nejsem si jist, zda je moje úvodní doměnka opodstatněná. Není to ale nic, bez čeho bych nemohl spát