Zobrazit plnou verzi příspěvku: Trendy v podílu používaných operačních systémů

ArkanceSystems RSS
20.11.2009, 14:13
Vděčným tématem žhavých akademických diskuzí zastánců a odpůrců Windows, Linuxu a MacOS jsou podíly těchto operačních systémů na trhu, resp. jejich skutečné využívání na počítačích ve firmách i v domácnostech.Celkem objektivní obraz o skutečném nasazení těchto operačních systémů na aktivních počítačích, resp. na počítačích připojených k internetu, dávají analýzy přístupů k web serverům. AbyViz pokračování...