Zobrazit plnou verzi příspěvku: Uhlová kóta

wili
15.08.2020, 18:08
AhojJe možné nastaviť kótovanie uhlu tak aby sa s hlavnou kótou objavil aj údaj o doplnkovom uhle do 90 stupňov? Niečo také ako prikladám na obrázku. Pri pílení na pílke je totiž potrebné zadávať práve tento doplnkový uhol, aby bol správny výsledok

Vladimír Michl
15.08.2020, 19:51
Přímo funkcemi Inventoru to možné není - zobrazíte buď přímý nebo doplňkový úhel. Ale můžete použít následující iLogic pravidlo a do úhlové kóty ten doplňkový úhel připojit (pravidlo si můžete přidat např. jako ikonu do ribbonu - pomocí X-Tools):[CODE]'Adds opposite angle to ang.dimension (CAD Studio, 2020, www.cadstudio.cz)
Dim oSelection As Object = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingDimensionFilter, "Select an angular dimension.")
If IsNothing(oSelection) Then Return
If oSelection.Type <> kAngularGeneralDimensionObject Then
MsgBox("This is not an angular dimension!", vbCritical, "Inventor")
Return
End If
Dim oDim As AngularGeneralDimension = oSelection
Dim opposíte = 90.0-oDim.ModelValue*180.0/PI
If oDim.Text.FormattedText.Contains("°)") Then
oDim.Text.FormattedText = "<DimensionValue/>" & vbCrLf & "(" & CStr(Round(opposíte,oDim.Precision)) & "°)"
Else
oDim.Text.FormattedText = oDim.Text.FormattedText & vbCrLf & "(" & CStr(Round(opposíte,oDim.Precision)) & "°)"
End If
oDim.Text.HorizontalJustification = kAlignTextCenter[/CODE]
Vladimír Michl2020-08-15 20:10:08

wili
16.08.2020, 09:27
Ďakujem