Zobrazit plnou verzi příspěvku: Update 2 (SP2) pro Revit 2013

Vladimír Michl
17.10.2012, 08:11
Na stránce Download najdete aktualizace "Update 2" (SP2) pro Revit Architecture, Structure, MEP a "OneBox" (ze sad Suites) verze 2013. Update 2 v této chvíli zatím není k dispozici na stránkách Autodesku.

Vladimír Michl
19.10.2012, 09:38
Tak tentokrát již oficiální release SP2 (zatím pro Architecture a MEP 2013), včetně 32-bitové verze. Viz stránka Download.
 
Přehled oprav v SP2:
 
Improvements made in Update 2 build (20121003_2115):Autodesk® Revit® Architecture 2013 Enhancements Improves stability when upgrading 2012 project which contains analytical walls. Improves stability when adjusting multiple sketch lines of a floor at the same moment. Improves stability when editing the gutters on a roof object with the Add/Remove Segment tool. Improves stability when renaming a Stair run type or landing to ‘none’. Improves stability when using the ribbon Cancel Edit Mode button to exit Stair Edit Mode. Improves stability when using an open profile for a wall sweep. Improves stability when splitting a wall.Autodesk® Revit® Platform 2013 Enhancements Improves stability when Save to Central or Sync with Central. Improves stability when utilizing Create Assembly Views from the project browser. Improves stability when editing a label within the family editor. Improves stability when saving file to a location with low disc space. Improves stability when launching Export gbXML – Settings dialog. Improves stability and memory usage within graphics display. Improves stability during IFC data import which contains openings with no usable geometry. Improves stability when importing IFC data which imported into Revit 2012 with warnings. Improves import of clipped solids during IFC import. Improves IFC Export to support buildingSMART International IFC certification. Improves stability when linking or attached DWG files. Improves stability of printing after Export to DWG or DXF format. Improves stability when creating, duplicating or deleting a material in the Material Editor. Improves the retention of part parameters within a part upgraded from Revit 2012. Corrects ribbon tab population after installing .NET 4.5 Improves stability while editing calculated values within a schedule after deleting a parameter used in a formula. Improves stability with schedules which contains a filter based upon a user defined parameter and elements in linked files do not contain the user defined parameter. Improves stability when opening Sun Settings dialog. Improves stability when editing Text Notes. Improves stability when upgrading Revit 2012 project to Revit 2013. Improves stability when moving a Crop Region which utilizes the disjoin option