Zobrazit plnou verzi příspěvku: Update pro Inventor 2014 a 2015

Vladimír Michl
08.07.2015, 19:58

Byly uvedeny dva Update pro starší verze Inventoru - Update 7 pro Inventor 2014 SP2 a Update 1 pro Inventor 2015 SP2. Download:Inventor 2014 SP2 - Update 7 (x64)Inventor 2014 SP2 - Update 7 (x32)Inventor 2015 SP2 - Update 1 (x64)Inventor 2015 SP2 - Update 1 (x32)  Aktualizace Update 7:49198: Při uložení výkresu jako souboru DWG aplikace AutoCAD rohové razítko není správné. 61389: U bloků náčrtu a spojů se aplikace chová nekonzistentně. 59733: Při otevření souboru DWG aplikace Inventor v aplikaci AutoCAD se zobrazují neočekávané čáry. 31292: U příkazu Uzlová uchopení nefunguje možnost Zarovnat podle očekávání. 68144: Otočený text aplikace Excel se tiskne jako horizontální – soubory PDF a DWF. 30576: Při vytváření popisu díry v řezu se vytvoří nesprávný bod připojení vynášecí čáry. 64585: Při běhu Procesoru úloh bliká obrazovka. 72385: Nelze získat úhlovou kótu ve výkresu. 1507-400: Minipanel nástrojů nezobrazuje název parametru u uživatelské pracovní roviny v součásti.    Aktualizace Update 1:51642: Normalizované součásti Obsahového centra způsobí chybu při obnovení. 46214: Díry se závitem vytvořené v sestavě nemají správnou reprezentaci zobrazení ve výkresovém pohledu. 58347: Není možné zapnout viditelnost určitých typů vazeb. 35674: Při uložení do souboru PDF má vložená tabulka aplikace Excel ve výkresu nízkou kvalitu. 64720: Rozvin pole nezobrazuje hrany dělicích ploch u vybraných komponent. 50165: V pohledu řezu v prostředí svařence bez obrábění se zobrazují nekonzistentní kóty. 64585: Obrazovka bliká při běhu Procesoru úloh. 61389: U bloků náčrtu a spojů se aplikace chová nekonzistentně. 68144: Otočený text aplikace Excel se tiskne jako horizontální – soubory PDF a DWF. 49198: Při uložení výkresu jako souboru DWG aplikace AutoCAD rohové razítko není správné. 30576: Při vytváření popisu díry v pohledu řezu se vytvoří nesprávný bod připojení vynášecí čáry. 59733: Při otevření souboru DWG aplikace Inventor v aplikaci AutoCAD se zobrazují neočekávané čáry. 31292: U příkazu Uzlová uchopení nefunguje možnost Zarovnat podle očekávání. 72385: Nelze získat úhlovou kótu ve výkresu. 75880: Nelze nastavit možnost kanálu alfa při zápisu souboru PNG. 1507-400: Minipanel nástrojů nezobrazuje název parametru u uživatelské pracovní roviny v součásti.