Zobrazit plnou verzi příspěvku: Update UR1 pro Revit Structure 2014

Lukáš S
16.08.2013, 10:14
Před pár dny byl na stránkách autodesku uvolněn nový update UR1 pro Revit structure verze Build: 20130308_1515.Link na stažení: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22002614&linkID=9280927Informace zdokonalení: Vylepšení aplikace Autodesk® Revit® Structure 2014• Zlepšila se výška přiřazená k nosníkům po úpravě výšky souvisejícího systému nosníků.• Zlepšilo se grafické zobrazení vzpěr v hrubém pohledu po úpravě parametru zarovnání vzpěry.• Zlepšilo se grafické zobrazení vzpěr v hrubém pohledu při použití otočené ořezové oblasti.• Nosníky mohou být protaženy pomocí nástroje Zarovnat.• Zlepšila se stabilita při upgradu konstrukčních projektů z předchozí verze aplikace.Vylepšení obsažená v aplikaci Autodesk® Revit® Platform 2014• Zlepšila se stabilita při použití nástrojů Prodloužit/Ořezat u obvodových plášťů.• Zlepšila se stabilita při výběru položky Typ horního madla pomocí Prohlížeče projektu.• Zlepšila se stabilita při vkládání schodiště.• Zlepšila se stabilita při použití nástroje Rozdělit prvek u stěn.• Schodiště, zábradlí a přídavky stěn mohou být nyní při exportu do formátu FBX jednotlivými entitami.• Zlepšila se integrita dat v projektech, které obsahují prvky RPC, při exportu do formátu FBX.• Zlepšila se kategorizace součástí při exportu do formátu FBX.• Zlepšil se výkon při využití funkce Rendrování ve službě Cloud.• Zlepšil se vzhled textur materiálů při rendrování v cloudu.• Zlepšila se integrita zobrazení připojených modelů při rendrování v cloudu.• Mračna bodů jsou při zrušení zaškrtnutí možnosti „Zobrazit importované kategorie v tomto pohledu“ viditelná.• Zachovalo se pořadí zobrazení vyplněných oblastí, které překrývají plné šrafování v projektech upgradovaných na verzi Revit 2014.• Zlepšila se vizuální věrnost objektů v tištěném výstupu zobrazeném jako položka Tenké čáry na kreslicím plátně.• Zlepšila se konzistence zobrazení revizí ve výkazech.• Zlepšila se konzistence dat legendy klíčových poznámek při zrušení zaškrtnutí možnosti Filtrovat podle listu.• Text zápatí výkazu odpovídá šířce zarovnání sloupce.• Zlepšila se stabilita při vkládání prvků mezi dvěma adaptivními rodinami obecného modelu.• Zlepšila se stabilita při exportu projektu do aplikace Navisworks 2014.• Zlepšila se stabilita při načítání rodiny při použití možností Odstranit prvek nebo Vymazat typ.• Zlepšila se stabilita při umísťování detailů.• Zlepšila se stabilita při přesunu ořezové oblasti, pokud je povolena možnost Odpojit.• Zlepšila se integrita dat během operace Uložit jako.• Zlepšila se stabilita při vytváření prvků tvarů.Autodesk® Revit® Structure 2014 Update Enhancement List• Zlepšila se stabilita při ukončování aplikace Revit.• Zlepšila se stabilita při tisku bokorysných a detailních pohledů.• Zlepšila se stabilita při úpravách skupin.• Zlepšila se stabilita při úpravách hodnot výšek podlaží.• Zlepšila se stabilita při navigaci v projektu, který obsahuje připojená mračna bodů.• Zlepšila se stabilita při použití možnosti Výběr typu na paletě Vlastnosti.• Zlepšila se stabilita při úpravách rozvržení výkazu.• Zlepšila se stabilita při přidání výkazu k výkresu s aktivním pohledem.• Zlepšila se stabilita při upgradu projektů z předchozí verze aplikace.• Zlepšila se stabilita při umísťování pohledu do výkresu.Vylepšení obsažená v aplikaci Autodesk® Revit® API 2014• Operaci přetažení (UIApplication.DoDragDrop) lze spustit z ukotvitelného okna.• Zlepšila se možnost zahrnutí libovolného typu komponenty do ukotvitelného okna, aniž by během pokusů o překreslení v aplikaci Revit daný typ zmizel.• Příkaz UIApplication.PostCommand() nyní funguje jednotně u příkazů vytvořených pomocí doplňků.• Při změně geometrie výztuže a dalších prvků výztuží se spustí zpětné volání nástroje pro aktualizaci pro položku ElementChangeTypeGeometry, která s nimi souvisí.• Zlepšila se stabilita položky FamilyManager.NewType() u rodin, které ještě nemají žádné definované typy.• Položka FamilyManager.Set(ElementId) funguje správně u parametrů rodin typu LoadClassification.• Zlepšila se stabilita při čtení prvků sítě a MeshTriangle.• Automaticky se vytvoří výchozí záhlaví výkazu pro výkazy vytvořené pomocí způsobů ViewSchedule.Create().• Příkaz ViewSchedule.GroupHeaders() bude úspěšně vykonán, i pokud není výkaz aktivní.• Pomocí příkazu Connector.DisconnectFrom() bude možné trvale odstranit nepotřebné informace z asociovaného prvku tak, aby mohl být znovu podle potřeby připojen.• Příkaz OpenOptions.SetOpenWorksetConfiguration() umožňuje, aby se pomocí možnosti Prázdný odstranila existující konfigurace.