Zobrazit plnou verzi příspěvku: Update Vault 2018.3.1

Vladimír Michl
28.08.2018, 07:38

Byla uvedena aktualizace pro PDM systémy Autodesk Vault Basic, Workgroup a Professional verze 2018.3, Inventor 2018.3 a AutoCAD 2018.1. Ke stažení je na Autodesk Account, resp. v Desktop App. Je nutné aktualizovat Vault server i klienty zároveň. V systémech napojených na ERP aplikace prosím před instalací kontaktujte CAD Studio. Přehled oprav:2018.3.1 Update:Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné povolit vlastnost, kterou jste předtím zakázali.Byl vyřešen problém s mapováním uživatelem definovaných vlastností u souborů aplikace PowerPoint, ve kterých se k hodnotě připojoval řetězec „_x000d_“.Byly opraveny neodpovídající jednotky položek u pohledů první úrovně a víceúrovňových pohledů na kartě Rozpiska.Byla opravena chyba aplikace Inventor Apprentice, k níž docházelo při použití operace Get po úpravě vlastností souboru.Stromové zobrazení víceúrovňových rozpisek bylo vylepšeno. Nyní zůstává při uložení položky v rozbaleném stavu.Byl vyřešen problém s převodem číslic za čárkou při úpravě vlastností v německých systémech.V rámci neustálé snahy společnosti Autodesk poskytovat to nejlepší možné zabezpečení pro své zákazníky jsme proaktivně použili aktualizace zabezpečení u našich cloudových serverů, což vyžaduje, abyste do 17. října aktualizovali také své produkty společnosti Autodesk. V opačném případě nebudete mít přístup k určitým funkcím.Byl vyřešen problém s exportem souborů IDW do formátu DWG nebo DXF pomocí serveru úloh.