Zobrazit plnou verzi příspěvku: Uveden Inventor 2022.1

Vladimír Michl
15.07.2021, 14:58
Byl uveden Update 1 pro Inventor 2022. Ke stažení jej najdete v Autodesk Account nebo v Desktop App (viz též sekce Download).Kromě oprav (viz níže) urychluje práci se soubory a sestavami:Opravené problémyDoplňky – translátor BIMByl vyřešen problém s exportem obsahu BIM do souboru RFA, který způsoboval neočekávané ukončení aplikace Inventor. INVGEN-50104Doplňky – Kabely a svazkyByl vyřešen problém – uživatelské vlastnosti svorky drátů se nyní exportují do zprávy kabelů a svazků. INVGEN-51183Byla zlepšena stabilita v příkazu nastavení svazků. INVGEN-52481Doplňky – Obsahové centrumVelikost miniatury rodiny Obsahového centra byla upravena tak, aby odpovídala oblasti miniatury. INVGEN-39390Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nové instance Obsahového centra uchovávaly v názvu souboru znaky mezer. INVGEN-50598Doplňky – Design AcceleratorByl vyřešen problém s nesprávnými vazbami v lineárních šroubových spojích. INVGEN-49073Byl vyřešen problém s nesprávnou polohou šroubového spoje, když byla vypnuta možnost struktury podsestavy. INVGEN-49984Byl vyřešen problém s lokalizovanou japonskou verzí aplikace Inventor, který spočíval v tom, že byl směr levé a pravé spirály u tažných pružin generátoru komponent obrácený. INVGEN-50770Byl vyřešen problém se šroubovým spojem, kdy ve vrtané díře chyběly některé plochy. INVGEN-51332Byly vyřešeny problémy s aplikací Design Accelerator týkající se evolventních drážek. Hodnota průměru je nyní správně přijímána (pouze norma DIN). Reference se již neztrácí. Délka řezu se změnila na funkční délku. INVGEN-52032Byl vyřešen problém se šroubovým spojem, takže se nyní generují všechny zamýšlené šrouby. INVGEN-52146Doplňky – ESKDByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se úpravy v kusovníku ESKD při restartování příkazu Kusovník nezachovaly. INVGEN-52350Doplňky – Generátor rámových konstrukcíByl vyřešen problém s příkazem drážky FG, který u některých zakřivených trubek vytvářel nesprávnou geometrii. INVGEN-39783Byl vyřešen problém s nesprávným vzhledem rámu, pokud nebyla vybrána možnost Použít vzhled. INVGEN-49102Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se uživatelské názvy zobrazení v sestavě Generátoru rámových konstrukcí po aktualizaci parametrů obnovovaly na výchozí názvy. INVGEN-50192Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že zobrazení členu rámové konstrukce a název iVlastnosti po určitých úpravách zakončení nebyly správné. INVGEN-50300Byla zlepšena stabilita příkazu Znovu použít v Generátoru rámových konstrukcí. INVGEN-50881Byla zlepšena stabilita funkce CDlgInsertFrameMember::GetData() při spuštění generátoru rámových konstrukcí. INVGEN-52039Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se u znovu použitých členů rámové konstrukce zobrazovala prázdná chybová zpráva, pokud byl základní bod předefinován během procesu publikování. Základní bod lze předefinovat. INVGEN-52393Doplňky – Simulace – Dynamická simulaceByla zlepšena stabilita v dynamické simulaci při vytváření spoje a použití příkazu Zobrazit tabulku spojů. INVGEN-50968Doplňky – Simulace – Pevnostní analýzaPevnostní analýza byla aktualizována, aby bylo vysvětleno, že prostředí je pro izotropní materiály, například kovy, plasty a sklo. INVGEN-53350Doplňky – Trubky a potrubíByl vyřešen problém s definicí stylu trubek a potrubí, který spočíval v tom, že se v případě, že pro vybranou konfiguraci stylu nebyl k dispozici žádný výkaz, zobrazovala zpráva o tom, že je vybrán nový výkaz. INVGEN-42541Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se vazby nyní používají u prvního segmentu trasy stejně jako u následujících segmentů. INVGEN-45625Byl vyřešen problém s trubkami a potrubími, kdy se starší obsah nezobrazoval v seznamu dostupného obsahu. INVGEN-48876Byl vyřešen problém s nesprávným umístěním při nahrazení komponenty. INVGEN-49853Byla zlepšena stabilita při ukládání určitých souborů trubek a potrubí. INVGEN-50333Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že u některých sestav v trubkách a potrubích nefungovaly tvarovky připojení. INVGEN-50394Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že modul Trubky a potrubí dodržoval název zobrazení definovaný v dialogu Možnosti aplikace bez ohledu na to, zda je nebo není zaškrtnuta možnost Vyzvat k zadání názvu souboru. INVGEN-50597Bylo vyřešeno přepočítání trubek a potrubí. Tento problém způsoboval neočekávané ukončení aplikace Inventor po vrácení příkazu odstranění. INVGEN-50652Byl vyřešen problém týkající se publikování hadic a následného pracovního postupu změny velikosti. Parametr vnějšího a vnitřního průměru hadice lze nyní v publikované součásti libovolně pojmenovat. INVGEN-50760Byl vyřešen regresní problém, který spočíval v tom, že při úpravách definice stylu nebyly k dispozici některé komponenty trubek a potrubí. INVGEN-51678Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné použít odvozenou trasu v lokalizovaných sestaveních. INVGEN-52290Doplňky – Modul iLogicByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že položka Zachytit aktuální stav (IsActive) komponent sestavy neobsahovala úplnou cestu. INVGEN-44064Klávesu Enter lze nyní použít na tlačítkách nemodálních formulářů modulu iLogic. INVGEN-45168Byl vyřešen problém s vrácením několika pravidel modulu iLogic v prohlížeči modulu iLogic. INVGEN-49015Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že pravidlo modulu iLogic s výchozím názvem stavu modelu nefungovalo s jiným jazykovým balíčkem. INVGEN-49360Byl vyřešen problém, který bránil tomu, aby bylo okno aplikace Inventor při zavření více formulářů modulu iLogic ponecháno v popředí. INVGEN-49548Byla vyřešen problém s akcí pojmenování stavů modelu, která bránila spouštění pravidel ve vložených dokumentech AnyCAD pomocí globálních spouštěčů událostí modulu iLogic. INVGEN-49644Byl vyřešen problém modulu iLogic, který spočíval v tom, že se při změně hodnoty iVlastnosti z čísla na text nezavřel formulář. INVGEN-50733Byl vyřešen problém se ztrátami uživatelských úprav ovládacího prvku změny velikosti ve formuláři modulu iLogic. INVGEN-51694AnyCADByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se importovaný model CATIA nezobrazoval. INVGEN-37510Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po importu souboru STEP vytvořeného z úrovně detailů nacházely komponenty ve špatné poloze. INVGEN-47252AnyCAD – RevitByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se u funkce kontroly aktualizací zobrazovala zpráva Žádné aktualizace, i když byl odkazovaný soubor aktualizován. Zprávy o aktualizacích se nyní zobrazují správně. INVGEN-50126Byl vyřešen problém s asociativní aktualizací, který spočíval v tom, že se zdrojový soubor RVT v německé verzi změnil. INVGEN-50426Při otevření použije aplikace Inventor národní prostředí uložené v souboru RVT. Při úpravě nebo aktualizaci použije aplikace Inventor národní prostředí použité v počátečním převodu. INVGEN-50464Sestavy – Vazby-Spoj-SestavaByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že vazbu nebylo možné řídit pomocí určitých přírůstků. INVGEN-8595Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že model nevykazoval v předchozí verzi žádné chyby vazeb, ale v nejnovější verzi ano. Byla zlepšena stabilita vazeb při aktualizaci sestavy. INVGEN-39422Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se vazby pomocí modulu iLogic správně neaktualizovaly. INVGEN-46014Byla zlepšena stabilita v sestavách při použití vztahů spojů. INVGEN-52035Byl vyřešen problém, který spočíval v nesprávném stavu komponenty při jejím umístění pomocí operace přetažení z prohlížeče. INVGEN-52396Sestavy – Vytvořit-Umístit-UpravitByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné pomocí směrové nabídky vytvořit nový náčrt nebo nový 3D náčrt. INVGEN-53065Sestavy – odvozený obalByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při úpravách nebo aktualizaci odvozené sestavy nezachoval stav tělesa označeného jako asociativní v zobrazení návrhu. INVGEN-52392Sestavy – vlastnostiBylo opraveno rozhraní API OccurrencePropertySetsEnabled, které nevytvořilo ani neodstranilo nastavení sady vlastností instance v souborech určených pouze ke čtení. INVGEN-50622Byly vylepšeny příkazy vlastností instance, které nyní umožňují vícenásobný výběr komponent v rámci stejné sestavy. Sady výběru smíšených sestav mají minimální příkazy vlastností instance. INVGEN-51134Sestavy – Poloha reprezentaceByl vyřešen problém, ke kterému docházelo při vypnutí odsazení polohové reprezentace. INVGEN-52941Sestavy – iSestavaByl vyřešen problém s nekonzistentním převodem možnosti Zahrnout/vyloučit v dialogu Autor iSestavy ovlivňujícím sestavení JPN. INVGEN-50789Výkresy – PoznámkyByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se načtené tolerance kót neaktualizovaly správně. INVGEN-52329Výkresy – listyByla zlepšena stabilita při kopírování a vkládání listů výkresu v přizpůsobených šablonách. INVGEN-49793Výkresy – stylyByl vyřešen problém s výkresovým pohledem, kdy se styl šrafování materiálu při změně neaktualizoval. INVGEN-48027Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že kopírované poznámky nepřijaly styly v cílovém výkresu. INVGEN-52159Byl vyřešen problém, kvůli kterému se knihovna při vytváření nového stylu změnila na pouze ke čtení. INVGEN-52712Výkresy – rohová razítka – rámečkyByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že odstranění obrázku v rohovém razítku výkresu nefungovalo. INVGEN-50334Výkresy – uživatelské rozhraníByl vyřešen regresní problém, který spočíval v tom, že když byly vybrány objekty, nezobrazoval se dialog iVlastnosti výkresu. INVGEN-49501Výkresy – pohledyByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že výpočet viditelného řádku ve výkresovém pohledu nefungoval správně. INVGEN-1911Byl vyřešen problém se šrafováním výkresu, kdy šrafovací čáry zcela nedosáhly hranice. INVGEN-8001Byl vyřešen problém s výkresem, který spočíval v tom, že se skryté čáry v jiných součástech zobrazených při aktivaci skrytých čar určité součásti zobrazily. INVGEN-51025Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vytváření pohledu řezu nezavřelo chybové hlášení tlačítkem Storno. INVGEN-52107Stavy modeluByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že u souborů stavu modelu nefungovalo obnovení. INVGEN-52862Stavy modelu – sestavaByla zlepšena stabilita při vyhledávání ve stromu prohlížeče obsahujícím odkazované importované soubory AnyCAD. INVGEN-50564Stavy modelu – sestava – migraceByl vyřešen problém s poškozenými iSestavami po migraci do aplikace Inventor 2022. INVGEN-51821Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při otevírání starší sestavy v aplikaci Inventor 2022 došlo ke ztrátě stavu vypnutí výskytu. INVGEN-52286Stavy modelu – rozpiska – kusovníkByl vyřešen problém, který bránil přečíslování rozpisky v sestavě se stavy modelu. INVGEN-53082Stavy modelu – výkresByla zlepšena stabilita při přidávání pozice do souboru. INVGEN-53977Stavy modelu – součástByla zlepšena stabilita při vytváření komponenty z bloku náčrtu v souborech stavu modelu. INVGEN-51598ParametryV dialogu Parametry je nyní možné nastavit hodnotu parametru Text na prázdný řetězec. INVGEN-50587Byl vyřešen problém s možností vyčištění parametrů, na které se odkazuje v pravidlech modulu iLogic. INVGEN-52335Součásti – 2D náčrtU řízených kót je nyní povolena možnost vlastností kót. INVGEN-49710Byla zlepšena stabilita při vytváření bloku náčrtu z importovaných profilů aplikace AutoCAD. INVGEN-51958Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při kreslení spline podél křivky mohlo dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. INVGEN-52638Byl vyřešen problém související se stabilitou při použití maker VBA. Byla zlepšena stabilita. INVGEN-53506Součásti – 3D náčrtByl vyřešen problém v 3D náčrtu po použití pevné vazby. INVGEN-49729Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vytváření čáry pomocí ortogonálního režimu s úhlem pokazil 3D náčrt. INVGEN-50868Součásti – odvozeníByl vyřešen problém se stabilitou odvozených prvků s bloky náčrtů. INVGEN-49762Součásti – Vysunout, Rotace, Tažení, SpirálaByly vyřešeny problémy, které snižovaly výkon při úpravách modelů s mnoha tělesy. INVGEN-52390Součásti – díry a závityByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po změně parametru zmizela součást. INVGEN-49709Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že pokud uživatel upravil soubor Thread.xls, nezobrazovala se u závitu prázdná buňka v díře. INVGEN-52647Součásti – šablonováníByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že šablonování s řezem s určitou geometrií mohlo způsobit, že aplikace Inventor přestala reagovat. INVGEN-45285Součásti – uživatelské rozhraníJednotky pro export formátu STL v prostředí 3D tisku se řídí naposledy použitou možností. INVGEN-36872PlatformaByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se ampersand (&) v názvu souboru v dialogu Uložit mohl zobrazit dvakrát. INVGEN-46563Byla zlepšena stabilita při práci s různými verzemi aplikace Design Assistant současně. INVGEN-46997Výchozí soubor makra je znovu vytvořen ze souboru default.ivb, pokud chybí. INVGEN-49794Byla zlepšena stabilita při zakázání možnosti Odložit aktualizace ve výkresech. INVGEN-50692Byl vylepšen výkon při spouštění aplikací pomocí knihoven FRM. INVGEN-51809Byla zlepšena stabilita při přepínání mezi listy výkresu. INVGEN-52245Byl vyřešen problém se stabilitou způsobený povolením indikátoru kurzoru textu systému Windows. INVGEN-53115Byla zlepšena stabilita při ukládání sestavy. INVGEN-53324Byla zlepšena stabilita při práci s 3D poznámkami. INVGEN-53381Byla zlepšena stabilita při čtení a zápisu návrhů. INVGEN-54257Platforma – rozhraní APIByl vyřešen problém s rozhraním API PropertySets::Count pro vlastnost ComponentOccurrence::OccurrencePropertySets. INVGEN-50459Platforma – rozhraní API – výkresBylo vylepšeno rozpoznávání vnitřních válců v řezu prostřednictvím rozhraní API aplikace Inventor. INVGEN-47343Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné pomocí jazyka VBA nastavit hodnoty MaterialAsset a AppearenceAsset součásti z výkresu. INVGEN-52578Platforma – FrameworkByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že neuložené změny provedené v tabulce aplikace Excel, která byla vložena do výkresu, v daném výkresu zůstávaly. INVGEN-47697Byla zlepšena stabilita funkce Zpět při práci s velkými návrhy. INVGEN-48250Byl vyřešen problém s uložením, kdy se některé dokumenty zobrazovaly červeně jako dokumenty mimo projekt, i když se nacházely ve struktuře složek aktuálního projektu. INVGEN-50315Byla zlepšena stabilita při používání uloženého souboru výkresu jako šablony. INVGEN-52179Byla zlepšena stabilita při promítání nebo kopírování křivek spline v náčrtu. INVGEN-53400Platforma – grafikaByl vyřešen problém s exportem do obrázku způsobený omezením velikosti obrázku. INVGEN-47445Byl vyřešen problém, který způsoboval chybu v náhledu tisku, a zlepšila se tak stabilita. INVGEN-51901PřevodníkyByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při importu souboru Solid Edge (ST10) nesprávně zjednodušily povrchy. INVGEN-44831Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při exportu souboru STEP do souboru STEP nebyly správně exportovány viditelné náčrty. INVGEN-47957Byl vyřešen problém s chybějícími povrchy při exportu souboru aplikace Inventor do formátu souboru JT. INVGEN-49076Byl vyřešen problém, který snižoval výkon při importu souboru NX CAD. INVGEN-51732Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při umísťování návrhu aplikace Fusion do sestavy aplikace Inventor nebyla k dispozici možnost Referenční model. INVGEN-53188Translátory – DWG–DXFByl vyřešen problém s dodržením přiřazené výšky písma při exportu do souboru DWG aplikace AutoCAD. INVGEN-49791Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při exportu souboru DWG aplikace AutoCAD chyběl znak obálky. INVGEN-51247Byla zlepšena stabilita při exportu plochy do souboru DXF. INVGEN-52611Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se geometrie při exportu plochy rozvinu plechu do souboru DXF zobrazovala nesprávně. INVGEN-53592Translátory – PDFByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při exportu výkresu do souboru PDF v ruštině generovalo nesprávné kódování Unicode. INVGEN-50945Translátory – RevitByla zlepšena stabilita, pokud některé ikony v aplikaci Inventor 2022 chybí. INVGEN-51989Výukové programyByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při provádění úlohy výukového programu nezachovalo přepínání stavů modelu v souboru. INVGEN-50784Uživatelské rozhraní – prohlížečByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že v místní nabídce prohlížeče modelu chyběla možnost Rozbalit/sbalit všechny podřazené prvky. INVGEN-48534Uživatelské rozhraní – rámec uživatelského rozhraníByl vyřešen problém – příkaz Kopírovat v měření nyní místo celého řádku kopíruje pouze hodnotu vybrané buňky (stejně jako ve verzi 2021). INVGEN-52144Byl vyřešen problém, který bránil výběru číselné hodnoty. Problém byl způsoben změnou panelů vlastností. INVGEN-52150Byl vyřešen problém se zaoblením, který spočíval v tom, že se při odebrání jedné hrany z množiny hran s konstantním poloměrem, pokud bylo k dispozici více sad, aplikace Inventor neočekávaně ukončila. INVGEN-52201Byl vyřešen problém s příkazem Díra, který spočíval v tom, že nebylo možné vybrat koncové body geometrie náčrtu, protože body kót náčrtu kolidovaly se selektorem. INVGEN-52499Byl vyřešen problém, který bránil výběru číselné hodnoty. Problém byl způsoben změnou panelů vlastností. INVGEN-53574Známé problémySoučásti – odvozeníViditelnost tělesa nahrazené základní komponenty někdy nezachovává zobrazení návrhu odvozené komponenty. Problém lze vyřešit výběrem možnosti Asociativní. INVGEN-54020

JDoubrava
26.07.2021, 08:07
Dělal jsem test na mojem notebooku (Lenovo ThinkPad P15 Gen 1) a nárůst výkonu u sestav je opravdu vidět. Šikovný update.

JDoubrava
26.07.2021, 08:10
Tady je hezky porovnání v InvMark benchmarku:https://www.youtube.com/watch?v=xW44zowcd0k[TUBE]xW44zowcd0k[/TUBE]