Zobrazit plnou verzi příspěvku: Uvedena aktualizace Inventor 2017.4.4

Vladimír Michl
08.05.2018, 17:15
Na Autodesk Account a v Desktop App je k dispozici aktualizace Inventoru 2017.4. Verze 2017.4.4 řeší následující problémy:INVGEN-6487: Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití příkazu Přestavět vše u sestavy generátoru rámových konstrukcí vytvořilo v souboru součásti několik prodloužení.INVGEN-13574: Uzel prohlížeče pro vazbu stejný směr se nyní při práci s polohovými reprezentacemi (kromě hlavní) a nastavování hodnot prostřednictvím rozhraní API nebo modulu iLogic aktualizuje správně. To znamená, že nyní můžete parametr vazby stejný směr přepsat.INVGEN-6707: Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se kvůli šrafům těles vytiskly některé čáry do souboru PDF příliš tučně.INVGEN-9707: Byl zvýšen výkon při aktualizaci výkresu.INVGEN-11602: Změna výšky zdrojové pracovní roviny se nyní správně aktualizuje v odvozené součásti.INVGEN-5005: Byl vyřešen problém s poli kalendářních dat ve vlastnostech, která se při přesunu mezi časovými pásmy nechovala správně.INVGEN-12395: Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při generování souborů DWF přesunulo rohové razítko.INVGEN-12606: Byl vyřešen problém s výkresy, u kterých po migraci některých datových sad docházelo k poškození.INVGEN-13840: Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se bloky náčrtu a složka bloků náčrtu zobrazovaly šedě a přidaná geometrie byla neviditelná.INVGEN-9661: Panel sdílení návrhu nyní rozpoznává stav přihlášení do služby A360.INVGEN-13890: Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se soubory po otevření prostředí FEW nesprávně měnily.INVGEN-13664: Nově můžete změnit rodinu členu rámové konstrukce opětovně použitého členu rámové konstrukce.INVGEN-14318: Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po exportu v souboru 2D PDF zobrazovaly čáry nad rámec návrhu.INVGEN-9706: Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru součásti s více tělesy sítě.INVGEN-9881: Byla zlepšena stabilita při otevírání souborů IPN.INVGEN-14270: Byla zlepšena stabilita při práci s nástrojem Design Doctor ve výkresu.INVGEN-1944 : Byla zlepšena stabilita při vytváření podsestavy v místní komponentě.INVGEN-15051: Byla zlepšena stabilita při kliknutí na tlačítko Storno po spuštění makra v editoru VBA nebo stisknutí klávesy Esc po chybě modulu iLogic.INVGEN-2363, INVGEN-5339, INVGEN-6709, INVGEN-7191, INVGEN-15049, INVGEN-15018: Byla provedena obecná zlepšení stability.