Zobrazit plnou verzi příspěvku: Velikost kót v náčrtu

Poppey
23.10.2019, 08:03
Potřeboval bych poradit s velikostí kót v náčrtu.Inventor mi upravuje velikost kótovací čáry podle toho, v jakém přiblížení kótu dělám. Potom se mi stává, že jednu kótů mám mezi šipkami, zatímco jinou o stejném rozměru mi inventor hodí ven. Nejlíp asi uvidíte na přiloženém výstřižku. Je možné nastavit automatickou změnu velikosti kót?Děkuji

Vladimír Michl
23.10.2019, 08:21
Velikost kót se nastavuje ve Stylech. Možná si nastavte správnou normu - DIN (ČSN) - aby kóty odpovídaly standardům.
 (Aha, pardon, přehlédl jsem, že jde o náčrt.)Vladimír Michl2019-10-23 13:09:35

Poppey
23.10.2019, 08:33
Děkuji za odpověď, nicméne se mi nejedná o kótování  na výkrese, ale ve náčrtu partu. Na výsledek to nemá vliv, ovšem pokud je složitější sdílený náčrt tak potom to značně znepřehledňuje práci v náčrtu. 

Lubomír Polesný
23.10.2019, 08:52
Dobrý den,Velikost kóty v náčrtu ovlivňuje nastavení v dialogu "Možnosti aplikace", záložka "Obecné", volba "Měřítko poznámek". Povolené hodnoty jsou 0,2 - 5. Toto nastavení také ovlivňuje velikost symbolů vazeb, bodů náčrtu a ikony souřadného systému.

Poppey
23.10.2019, 09:15
Děkuji, to ovšem neřeší problém s velikostí kótovacích čar. V příloze je výstřižek náčrtu. Jsou tam dvě shodné kóty - jedna je dělaná při přiblížení (šipky uvnitř) a druhá při oddálení náčrtu (šipky zvenku a obrovský přesah čar kóty). 

Lubomír Polesný
23.10.2019, 11:49
Inventor při vytváření kóty bere pro celkovou velikost kóty v úvahu aktuální zoom obrazovky. Toto nejde, pokud vím, nijak ovlivnit.Jediná možnost je před vytvářením kóty provést zoom, maximálně. Pomůže také vymazání a znovuvytvoření kóty.