Zobrazit plnou verzi příspěvku: Viditelnost hran u not enabled částí

ian22
16.01.2015, 15:18
U částí, které jsou nastaveny jako not enabled jsou - bez ohledu na nastavený styl zobrazení - stále viditelné všechny hrany zobrazených komponent. Zajímalo by mě, jestli lze nějak nastavit, aby se tyto části zobrazovaly bez viditelných (zvýrazněných) hran - s určitou mírou průsvitnosti, popř. se stínováním. Asi tak, jako když u enabled částí nastavím režim zobrazení shaded a ve volbě appearance zvolím nějaký průsvitný materiál. Vlastně mi jde o to, jak docílit, aby u takto zobrazených částí (shaded, appearance např. clear-light) při přepnutí na not enabled paradoxně "nevyskočily" všechny hrany...

Lubomír Polesný
20.01.2015, 09:19

Dobrý den, Předpokládám, že máte na mysli povolení/nepovolení komponenty.V dialogovém panelu "Možnosti aplikace", záložka "Zobrazení", odklikněte "Zobrazit hrany" v oblasti "Vzhled neaktivní komponenty". Procento zde uvedené řídí míru průhlednosti.

ian22
20.01.2015, 09:28
Ano, to je přesně, co jsem potřeboval!  Díky