Zobrazit plnou verzi příspěvku: Viewport

Buba
16.03.2007, 09:14
Dá sa nastaviť Viewport priamo na nejakú referenciu a nie cez modelový priestor?
Uvediem konkrétny prípad:
Mám výkres nejakej budovy, ktorý pozostáva z nejakej blokovej schémy, dispozičných výkresov, výkresov inštalovaných zariadení.
Používam Správcu sady listov, informácie v razítku sa ťahajú zo Správcu sady listov aj z Vlastností výkresu. Pre správnosť týchto automatických hodnôt potrebujem mať jeden súbor na jeden viaclistový výkres. Zatiaľ to riešim cez xrefy umiestnené v modelovom priestore a listy výkresu sú tvorené cez View porty v Rozvrženiach.
 
 To čo mi vadí je. že sa mi tým vytvorí bordel v modelovom priestore.
 
Keďže potrebujem riešiť aj mierku zobrazenia, tak používam Viewporty v rozvrženiach.
Moja otázka smeruje k nasledujúcemu: Xrefy nechcem vidieť v modelovom priestore, ale potrebujem viewporty v rozvrženiach kvôli mierke na výkrese. Rámik s automatickým razítkom mám v rozvrženiach.
Vie sa mi niekto k tomu vyjadriť a poradiť?