Zobrazit plnou verzi příspěvku: Výpočet sdílené součásti v Design Accel.

Martin Madaj
14.02.2006, 12:45
Dobrý den,
svůj dotaz popíšu na příkladě:

1, pomocí Design Acceleratoru vložím do sestavy např. pero, u kterého zároveň provedu výpočet. Součást uložím jako sdílenou - bude tedy v nějakém společném uložišti.

2, do jiné sestavy opět vložím pero se stejnými rozměry, ale jinými parametry zatížení. Protože se bude opět jednat o sdílenou součást, sobor se vloží z nadefinovaného úložiště - bude tedy stejný, jako u bodu 1.

3, součásti uložené na disku např. v knihovně Obsahového centra nelze modifikovat.

4, Informace o součásti by se měly podle nápovědy udržovat na úrovni sestavy - tedy i informace o výpočtu.

Jde mi o následující:
Když se rozhodnu v jedné sestavě na sdílené součásti změnit parametry zatížení (se zachováním rozměrů - pokud bych rozměry změnil, vytvoří se nový soubor součásti...), přepočet se provede. Po opětovném spuštění výpočtu jsou ale hodnoty opět ve stavu, v jakém byly předtím - tedy nezměněny. Připisuji to na vrub tomu, že součásti jsou uloženy v urč. definované knihovně (např. Obsahového centra),a proto již nejdou měnit. Jak se tedy informace na úrovni sestavy ukládají? Nebo jsem něco nepochopil?

Z toho co jsem zkoušel mi vyšlo jako jediné řešení umístění sdílených součástí Design Acceleratoru Dle sestavy , všechny ostatní volby jsou v podstatě nadefinované další knihovny, ve kterých součásti nelze editovat. Tímto se ale podle mě poněkud vytrácí význam sdílených součástí...

Máte někdo obdobný problém?