Zobrazit plnou verzi p°Ýspývku: zrcadlenÝ

hrnec84
05.06.2006, 10:19
Dobrř den,
chci se zeptat na jednu výc.. jde nýjak nastavit u zrcadlenÚho objektu, ×e pokud zmýnÝm p¨vodnÝ objekt, aby nedoÜlo ke zmýný v zrcadlenÚm objektu?
dýkujihrnec842006-6-5 10:19:40