Použití rozšíření AutoLISPu - funkce Visual LISPu

Přehled informací

Upřesnění pojmu VisualLISP

Na začátku je důležité upozornit, že pod pojmem Visual LISP ve výkladu rozumíme:

Komu je Visual LISP určen

Visual LISP je určen širokému spektru uživatelů. Visual LISP pomůže začínajícímu uživateli AutoCADu, který nemá žádné znalosti AutoLISPu - například pomůckami průzkumník entit, procházení výkresové databáze a další.

Visual LISP může pomoci příležitostnému tvůrci rutin LISPu - poskytne mu prostředí pro ladění, krokování a zkoumání kódu - editor Visual LISPu.

Visual LISP poskytuje nástroje a přístup k technologiím, které uvítají profesionální programátoři. Jedná se například přístup k technologii ActiveX automatizace, automatické spuštění aplikace, účinná ochrana zdrojového kódu, použití reaktorů ... .

Z těchto tří odstavců je patrné, že rozšíření AutoLISPu o vývojové prostředí a funkce Visual LISPu, činí AutoLISP "konkurence schopným" s programovacími jazyky Visual Basic pro Aplikace (VBA) a Object ARX.

Co nabízí Visual LISP

Visual LISPu poskytuje integrované vývojové prostředí pro tvorbu rutin v AutoLISPu a doplňujících funkcí. Dalším velkým kladem Visual LISPu je ochrana duševního vlastnictví autora funkcí (programu) - Visual LISP totiž nabízí podstatně lepší ochranu zdrojových kódů.

Výše zmiňované klady sice zefektivní práci s AutoLISPem, ale jako největší přínos vidíme možnost pracovat s objekty rozhraní ActiveX. Spolupráce s objekty ActiveX zrychluje běh programu a také umožňuje Visual LISPu pracovat s jinými aplikacemi.

Přidané funkce Visual LISPu a jejich zpřístupnění v AutoLISPu

Funkce Visual LISPu přidávají do AutoLISPu nové možnosti. Tyto funkce rozšiřují možnosti AutoLISPu o:

Podrobněji se o přidaných funkcích Visual LISPu dočtete v referenční příručce AutoLISPu:

Abyste mohli použít rozšířené funkce Visual LISPu, funkce začínající na předpony vla-, vlax- a vlr-, v kódu AutoLISPu musíte do svého kódu funkce (aplikace) napsat následující kód:

(vl-load-com)

Funkce nejprve zkontroluje jestli je již rozšíření nahráno do AutoLISPu. V případě, že ano, nic se neprovede, v opačném případě funkce nahraje rozšíření.