Zobrazit plnou verzi příspěvku: Aktualizace Inventor 2022.1.1, 2021.3.3 a 2020.4.3

Vladimír Michl
13.09.2021, 22:03
Byla vydána série hotfixů pro Inventor 2022, 2021 a 2020. Ke stažení jsou na Autodesk Account nebo přes Desktop App.Přehled oprav:Aktualizace 2022.1.1 Updatezáří 2021Doplňky – Trubky a potrubíByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po kliknutí na možnost Nahradit šablonu rodiny nepoužila změna symbolu svaru. INVGEN-54096Domovská stránka aplikaceByl vyřešen problém, který u příkazu Moje domovská stránka > Přidat cestu zástupce bránil použití mezer v názvu složky a možnosti kopírování/vložení. INVGEN-54622Výkresy – poznámky – poziceByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že podsestava obsahující stavy modelu nebyla v kusovníku označena jako s pozicemi. INVGEN-54155Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zobrazení všech úrovní zobrazovalo u pozic v sestavách se stavy modelu nesprávné číslo položky. INVGEN-54156Stavy modeluByl vyřešen problém s tím, že soubor knihovny obsahující stav modelu bylo možné upravit z úrovně sestavy. INVGEN-54782Stavy modelu – sestavaByl vyřešen problém, který způsoboval zobrazení zprávy s upozorněním při pokusu o úpravu tabulky iSestavy aplikace Inventor pomocí příkazu Nahrazení tabulky v případě, že byl nainstalován jazykový balíček. INVGEN-54857Stavy modelu – iVlastnostiByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hodnota v prázdné uživatelské iVlastnosti stavu modelu zobrazovala jako <empty>. INVGEN-54158Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po odstranění hodnoty ve stavu primárního modelu nebylo možné odstranit ve stavu modelu odpovídající hodnotu uživatelské iVlastnosti. INVGEN-54160Součásti – 3D náčrtByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že kóta náčrtu byla po vytvoření 3D náčrtu daleko od modelu. INVGEN-54188Součásti – odvozeníByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že typ čáry geometrie náčrtu nebylo možné po jejím odvození změnit. INVGEN-54595PlatformaByla zlepšena stabilita při použití funkce Spoj. INVGEN-55875Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že typ čáry geometrie náčrtu nebylo možné po jejím odvození změnit. INVGEN-54595Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při provádění migrace pomocí Správce knihovny stylů zkopírovala celá složka návrhových dat z výchozí složky návrhových dat do uživatelské oblasti. Výsledkem bylo přepsání změn v oblasti návrhových dat místo pouhého zkopírování chybějících složek. INVGEN-55873Uživatelské rozhraní – prohlížečByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po úpravě vazby nebo prvku v dílčí komponentě posuvník prohlížeče automaticky posunul nahoru. INVGEN-550332021.3.3 Updatezáří 2021Doplňky – Generátor rámových konstrukcíByla zlepšena stabilita příkazu Znovu použít v Generátoru rámových konstrukcí. INVGEN-54955Doplňky – Modul iLogicByl vyřešen problém s detekcí chyb u úprav popisků provedených v podokně Vlastnosti v Editoru formulářů modulu iLogic. INVGEN-55658Domovská stránka aplikaceByly vyřešeny problémy s domovskou stránkou při přidávání cesty k zástupci, kvůli kterým nebylo možné pojmenovat složku s použitím mezery nebo použít kopírování/vložení. INVGEN-54621Sestavy – rozpiskaByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Excel mohla hlásit poškozené styly v exportu rozpisky. INVGEN-54806výkresy.Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubor sestavy byl při otevření souboru jeho výkresu označen jako změněný. INVGEN-55013Výkresy – tabulkyByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zapnuté možnosti „Omezit množství pouze na viditelné komponenty“ zobrazovala ve filtrovaném kusovníku hodnota 0 kusů. INVGEN-52357Součásti – plechByl vyřešen problém, kvůli kterému se prvky po změně parametru závislého prvku označovaly jako vadné. INVGEN-53419PlatformaByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při provádění migrace pomocí Správce knihovny stylů zkopírovala celá složka návrhových dat z výchozí složky návrhových dat do uživatelské oblasti. Výsledkem bylo přepsání změn v oblasti návrhových dat místo pouhého zkopírování chybějících složek. INVGEN-55874Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Design Assistant při spuštění prostřednictvím aplikace Inventor neoznačovala správně dokumenty, které je třeba uložit po operaci kopírování vlastností. INVGEN-55877PřevodníkyByl vyřešen problém, který snižoval výkon při importu souboru NX CAD. INVGEN-54870Translátory – PDFByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po exportu výkresového souboru aplikace Inventor do souboru PDF zobrazovaly u viditelných hran v řezu výkresu tenké čáry. INVGEN-548972020.4.3 Updatezáří 2021Sestavy – nástrojeByl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se lišily výsledky analýzy kolizí mezi stejnými dírami a závity. INVGEN-55723výkresy.Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubor sestavy byl při otevření souboru jeho výkresu označen jako změněný. INVGEN-54917Součásti – 2D náčrtByla zlepšena stabilita při umístění ukazatele myši nad 2D náčrt. INVGEN-55774