Zobrazit plnou verzi příspěvku: iVlastnosti: Projekt: Odhad ceny

issin
27.01.2016, 21:52
Rád bych věděl zda je nějak možné definovat u prvků obsahového centra (např. u profilů) Měrnou jednotku (např. 1000 mm) a cenu Kč/MJ s tím, že by se v iVlastnostech na kartě Projekt v řádku Odhad ceny zobrazovala automaticky vypočtená cena použitého materiálu.Druhý dotaz se týká toho zda lze při editaci tabulky prvku v Excelu do buňky zapsat odkaz na externí dokument.A jen tak na okraj, kde se ukládají všechny tabulky např. tab. iPrvku nebo iSoučásti?Děkuji

Jiri.Dostal
28.01.2016, 07:51

Ta cena se určitě dá. Je potřeba upravit tabulku rodiny v obsahovém centru, kde se bude cena vypočítávat a přenášet do iVlastnosti.

Navara
28.01.2016, 08:49

Jak píše pan Dostál, možné to je, ale je potřeba si uvědomit, že cena závisí na množství a měrné ceně.V případě množství je potřeba počítat s tím, že se během návrhu může měnit oproti původně vytvořené hodnotě. Například se změní délka a to je potřeba zohlednit.Druhá věc je změna ceny v čase. To je vhodné řešit externím ceníkem, který je možné aktualizovat nezávisle na modelu. Proto je vhodnější řešení mít v dílu pouze odkaz do ceníku a údaj o množství. Cena se potom stanoví mimo Inventor, například v informačním systému. Co vlastnosti odhad ceny se to sice zapsat dá, ale vyžaduje to aktualizaci dokumentu a to se dost dobře nedá provést v prostředí řízené dokumentace. Odkaz na externí dokument se do prvku/součásti uložit dá, ale jenom jako textový řetězec. Například do iVlastnosti. Tabulky iSoučástí a iPrvků jsou uloženy přímo jako součást příslušného souboru.

Navara
28.01.2016, 09:11

Toto NENÍ doporučený postup, ale ukázka technického řešení výpočtu ceny v součásti na základě délky.Délka se určuje parametrem G_L a cena se vypočítává do uživatelské iVlastnosti OdhadCeny. Do standardní iVlastnosti se ta hodnota přenést nedá.uploads/9996/OdhadCeny.ipt

Jiri.Dostal
28.01.2016, 09:51

Jak uvádí pan Navara, proti tvorbě ceny materiálu z obsahového centra mluví mnoho věcí, zejména častá aktualizace jednotkových cen a s tím spojené záležitosti a s aktualizací modelů. Což je v systému řízené dokumentace prakticky nepoužitelné.Nicméně tato varianta existuje a je funkční i při následné změně rozměrů. Když jsem to testoval, tak jsem do tabulky rodiny přidal dva sloupce, první s jednotkovou cenou a druhý, který na základě délky počítal cenu. Sloupec s cenou jsem namapoval na vlastnost "Odhad ceny". Po vložení dílu do sestavy a jeho následných úpravách se cena podle očekávání přepočítávala správně. Nezkoušel jsem ale například slučování celkové délky různě dlouhých dílů a následný výpočet celkové ceny. Popravdě, kdyby to u nás po mně někdo chtěl zavést, tak budu velice důrazně proti této cestě. Z mého pohledu má více nevýhod než přínosu. Nicméně dokážu si představit, že pro někoho je toto vyhovující řešení.