Zobrazit plnou verzi příspěvku: Uveden SP2 pro Inventor 2015 a Update 1 pro 2016

Vladimír Michl
06.05.2015, 08:25

Autodesk uvolnil druhý Service Pack pro Inventor 2015 (všechny verze, včetně Suites) a kumulativní hotfixy - Update 1 - pro Inventor 2016. SP2 pro 2015 je ke stažení na stránce Download, Upd1 pro 2016 zde. Přehled oprav v SP2 a Upd1: Service Pack 2 pro Inventor 2015: Autodesk Inventor Professional 2015 Pevnostní analýza •42851: Při převodu jednotek tlaku z MPa na psi převod není přesný. •31964: Při práci s doplňkem pevnostní analýzy se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. Dochází k tomu při dokončování simulace a načítání jejích výsledků.  Autodesk Inventor 2015 Zabezpečení •Aktualizace Service Pack 2 řeší ohrožení zabezpečení protokolu SSL v3 útokem POODLE (CVE-2014-3566).Rozhraní API •50812: Metoda rozhraní API GraphicsIndexSet.Add má ve verzi aplikace Inventor 2015 nižší výkon. Funkce aplikace •31109: Při uložení souboru po rozbalení a sbalení prohlížeče aplikace Inventor přestane reagovat. •46591: V určitých počítačích nelze exportovat soubory do formátu CAD. •27746: Pokud dojde ke snížení počtu monitorů, prohlížeč se automaticky nepřemístí. •27218: Při provozu na dvou monitorech a při uživatelském nastavení rozlišení má aplikace Inventor nízký výkon. •28391: Při zadání písmena A v Komunikačním centru neanglické jazykové verze aplikace Inventor se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. •27004: Po obnovení pásu karet nemusí být naposledy otevřený soubor uveden na kartě Nedávno použité. •27008: Pokud je otevřený dokument zavřen pomocí operace vrácení zpět, pomocí rozevírací nabídky na domovské stránce nelze změnit projekt. •27603: V místní nabídce domovské stránky se zobrazují nelokalizované řetězce. •27704: Aplikace Inventor 2015 při spuštění přestane reagovat a zobrazí se zpráva AutoCAD Component has Stopped Working (Komponenta aplikace AutoCAD přestala fungovat.). •49934: Pokud je zakázána rotace, manipulace s pohledem pomocí 3D zařízení nefunguje podle očekávání. •Ruční změna nastavení klíče HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\File\CefOptions v registrech již není nutná. Modelování sestav •32821: Při kopírování komponent do určitých souborů sestav se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. •54011: Ve výběru Vybrat prioritu tělesa v prostředí sestavy nelze vybrat plechové objemové těleso. •33538: Při výpočtu s velkým množstvím spojů jsou neočekávaně ztraceny některé definované meze spojů sestav. •50132: Pokud jsou vazby vložení sestavy založeny na normálovém vektoru vybrané kruhové hrany, někdy poskytují chybný směr. Tento problém byl způsoben použitím nesprávných přesností k porovnání směrů dvou vektorů za účelem určení konečného směru vazby. Úprava existujících vazeb vložení může přepnout směr vazby na opačný. •52005: Uzamknuté pohledy návrhů, které jsou aktivovány, když jsou vypnuty výskyty, již později nevypnou viditelnost instancí, u kterých bylo zrušeno vypnutí. •31296: Při vložení součásti do sestavy je zapnuta viditelnost těžiště a nelze ji vypnout. •48472: Při aktivaci nadřazené úrovně detailů nebo náhradní úrovně detailů někdy dojde k chybě spojů sestav vytvořených pomocí náhradní úrovně detailů komponent. •56190: Ikona uzamknuté reprezentace zobrazení při změně komponenty na neviditelnou není v prohlížeči hned aktualizována na šedou. Obsahové centrum •27646: Po migraci z verze R2012 jsou některé materiály v uživatelské rodině Obsahového centra prázdné. Správce výkresu •46956: Výkresové pohledy nejsou synchronizovány s daty sestav. •48714: Pokud model nemá žádný objem, náčrty modelu nejsou aktualizovány ve výkresovém pohledu. •45196: Velikost ohraničujícího kvádru rastrového pohledu není správná. •43372: Při vytváření pohledu detailu se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. •44171: Pokud je změněn stav modelu ze stavu svarů na stav obrábění, svary nejsou ve výkresu správně reprezentovány. •35166: Pokud nejsou připojeny poznámky, nelze odstranit oříznutý pohled. •38700: Při aktualizaci výkresového pohledu dochází k problému s nevrácenou pamětí. •28611: Některé výkresové pohledy nelze kopírovat a vkládat. •26526: Aplikace má nízký výkon při vytváření výkresových pohledů. •27659: Při vytváření výkresových pohledů ze sestavy svařence se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. •27694: Při vytvoření oříznutého pohledu a použití funkce vrácení zpět se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. •51628: U sloupců členů iSestav nefunguje metoda PartsListColumn.Reposition. •42324: Při odstraňování značek před zobrazením miniaturního panelu nástrojů Vybrat jiné se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. •39317: Při seřazení komponent podle položek není pořadí v rozpisce správné. •31188: V tabulce kusovníku, v hlavní tabulce a v tabulce revizí nelze upravit výšku řádku dat přetažením hranice buňky dat nahoru a dolů. Konstruktérský zápisník •26782: Při několikanásobném použití funkce vrácení zpět u konstruktérské poznámky až do stavu, kdy je součást zahrnující konstruktérský zápisník uzavřena se dvěma komponentami, se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. Vylepšené vizualizace  •35630: Při vytváření výkresového pohledu aplikace Inventor zobrazí chybovou zprávu z důvodu špatné definice přední roviny. •34918: Při vytváření základního výkresového pohledu z malé součásti je kvalita náhledu nízká. •54726: Při přiblížení listu výkresu se mohou v dokumentu výkresu zobrazit nenormální trojúhelníky. •52236: Při zrušení zaškrtnutí políčka Viditelnost komponenty a přiblížení sestavy se přestanou zobrazovat plochy. •45720: Při odstranění některých komponent sestavy v expresním režimu s konzervativním nastavením grafiky se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. •31065: Po použití aktualizace Update 1 jsou texty kót rozmazané. •50890: Při použití rozhraní API ke kopírování listu do jiného výkresu, odstranění listu a uložení nového výkresu se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. •42203: Thajské znaky v souborech výkresů se nezobrazují správně. Materiály a vzhledy •27752: V nastaveních projektu není u knihoven materiálů a vzhledů podporována relativní cesta. Modelování součástí •47740: Při aktualizaci neanglických sad dat obsahujících množství exportovaných parametrů aplikace Inventor přestane reagovat. •27717: U velkých modelů obsahujících prvek obdélníkového pole nejsou vypočítány fyzikální iVlastnosti. •29369: Při použití tlačítka Přestavět vše se aplikace Inventor někdy neočekávaně ukončí. Prezentace •45607: Při otevření některých starších souborů IPN v Prohlížeči prezentací chybí některé uzly. Reality Capture •40516: v navigačním dialogu mračna bodů aplikace Inventor se nezobrazují mračna bodů oblastí vytvořených v aplikaci ReCap. Náčrt •40155: Při kliknutí na bod k umístění kopírovaných textů náčrtu se aplikace Inventor neočekávaně ukončí. Translátory •34808: Po exportu do souboru STEP chybí komponenta nebo je nahrazena. •28472: Do souborů IGES a STEP nelze exportovat svarové housenky. •39695: Po exportu aktuálního souboru výkresu do souboru DWG aplikace AutoCAD šrafovací vzor AR-CONC nemá správné měřítko. •28743: Při dávkovém generování souborů vizualizací pomocí Procesoru úloh aplikace Vault se ztrácí prvky výkresů. •44582: Některé speciální modely aplikace NX obsahující složená tělesa a pseudo tělesa nelze otevřít. •54390: Při importu některých speciálních modelů aplikace NX obsahujících složená tělesa a pseudo tělesa se ztrácí tělesa. Úložiště •41234: Pokud je soubor DWF publikován nástrojem Job Processor aplikace Vault, nezobrazují se v něm žádné hrany. --- Update 1 pro Inventor 2016: •31296, 45150: Zobrazí se těžiště a nelze je vypnout. •53079: Při spuštění se na levé straně okna Moje domovská stránka zobrazuje prázdný prohlížeč. •54816: Při vložení identické komponenty jako asociativní reference aplikace AnyCAD je vložen jiný model. •59388: Při kliknutí pravým tlačítkem v nové prezentaci dojde k neočekávanému ukončení aplikace. •53221: Soubory uložené v aplikaci SolidWorks 2015 SP2 nelze otevřít. •59105: Pokud je povoleno načtení doplňku sítě, při ukončování dojde k neočekávanému ukončení aplikace. •60101: Pokud uživatelé synchronizují model mračna bodů do aplikace AutoCAD pomocí příkazu Synchronizace aplikace AutoCAD v doplňku Factory aplikace Inventor, dojde k neočekávanému ukončení aplikace. •56844: Úpravy náčrtu řezu nefungují správně. •53433: Pokud je načten doplněk pro vkládání součástí katalogu, při ukončování aplikace Inventor dojde k neočekávanému ukončení aplikace. •55190: Některé nesouvisející náčrty nelze zahrnout do odvozeného pracovního postupu (jsou blokovány). •60587: Po zakázání možnosti Orientace ze základny nebo Zarovnat k základnímu nelze upravit orientaci pohledu. •35674: Při uložení do souboru PDF má vložená tabulka aplikace Excel ve výkresu nízkou kvalitu. •58768: Pokud jsou v Průzkumníku Windows skryty přípony souborů, nástroj Print Studio se nespustí. •59300: Při práci ve výkresech rozvinu má aplikace zbytečně velkou spotřebu paměti. •56191: Náhledy vazby proti sobě a vazby stejného směru v příkazu sestavení jsou zaměněny. •56035: Po úpravě nelze aktualizovat styly materiálů a vzhledů z knihovny.  Zároveň byl uveden SP2 i pro prohlížeč Inventor View 2015. Všechny tyto aktualizace budou k dispozici rovněž pomocí desktop komponenty Autodesk Application Manager. 

Vladimír Michl
06.05.2015, 13:51

A ještě jeden update pro starší verzi - Inventor 2014 SP2 Update 6:http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/update-6-for-inventor-2014-service-pack-2.html?v=2014

Hrnčíř
21.05.2015, 07:33
Dobrý den,v návodu pro instalaci SP2 pro Inventor 2015 je doporučeno nejdříve odinstalovat SP1. U starších verzí Inventoru se novější servispacky instalovali přímo bez odinstalace starších. Zase nějaká  novinka od Autodesku.Je opravdu nutno nejdříve odinstalovat SP1? Děkuji za informaci. 

Vladimír Michl
21.05.2015, 09:50

Není, je to jen doporučení a není nutné jej dodržet. U jiných service packů ani takové doporučení není, je to jen atypičnost tohoto konkrétního service packu.(technicky: pokud se neodinstaluje SP1, může instalátor SP2 v některých případech vyžadovat přístup k původnímu instalačnímu médiu Inventoru - a protože řada uživatelů nemá tato média po ruce, odinstalace SP1 může pomoci hladšímu postupu instalace SP2)