Visual LISP

Přehled informací

Příklady

Testovací kapitoly

Možné průchody částí Visual LISP

Technologie v kostce

Výhody AutoLISPu

Nevýhody AutoLISPu

Závěr o technologii