Výukové pásmo programu Autodesk Inventor

hosting: www.cadforum.cz - sekce Výuka
Autodesk Inventor dodává firma CAD Studio s.r.o., Autorizovaný dealer firmy Autodesk

Rychlý download

Užitečné odkazy

CAD fórum

Internetové fórum české komunity uživatelů CAD produktů s mnoha informacemi a diskuzí odborníků

CAD Studio

Stránky jedné z největších společností dodávající nejen produkty Autodesku na český trh

www.cad.cz

České stránky pro uživatele CAD produktů všech možných výrobců

Autodesk

Stránky českého zastoupení společnosti Autodesk - výrobce programu Inventor

Autodesk (en)

Oficiální stránky společnosti Autodesk, anglicky

Tvorba rámu - svařence

Skládání sestavy, používání nových druhů vazeb, převedení sestavy na svařenec a vytváření svarů

V minulé lekci jsme se seznámili se sestavou. Tentokrát budeme opět skládat sestavu, bude ale trošku jiná. Navíc k tomu přidáme práci s režimem „Svařenec“, kdy si poskládanou sestavu svaříme. Výsledkem toho všeho bude nosný rám, do kterého vložíme čep s kolem.

2.png
obr.1 Umístění základny

Jako první ukotvující díl můžeme zvolit základnu. Na ni budeme umisťovat postupně všechny další komponenty podobně, jako jsme v minulé lekci „navlékali“ rotační díly na osu čepu. Zde používáme již známý příkaz „Umístit komponentu“, který nás provází celou tvorbou sestav. Jako další díly vložíme stojnice, které budou držet čep kola.

3.png
obr.2 Vazbení stojnic

Pro umístění stojnic použijeme opět příkazu „Vazba“. První vazba, kterou upevníme stojnici na základnu, bude klasická, kterou již známe. Druhá vazba bude mít mírnou modifikaci, kdy změníme směr působení vazby (1) na působení ve stejném směru. Tím upevníme stojnici k okraji desky (2).

4.png
obr.3 Vazbení stojnic II.

Třetí vazbou, která je třeba k ukotvení stojnice, bude připevnění k druhému boku základny. Opět použijeme vazbu stejným směrem (1), určíme příslušné plochy (2) a pro odsazení (3) zadáme požadovaný rozměr. Díky odsazení nebude deska umístěna přímo k okraji desky, ale v místě, ve kterém chceme. Odsazení může být nutné napsat do mínusového rozměru, záleží, který díl při určování dílů zvolíme jako první. V tomto případě je to 63 mm, pokud bychom však díly zadali obráceně, správná hodnota by byla –63 mm. Všimněme si, že nyní, když jsme nezadávali osové vazby, bylo potřeba tří vazeb k pevnému ukotvení – každá v jednom směru os 3D prostoru.

5.png
obr.4 Vazbení žeber

Po ukotvení obou stojnic můžeme do sestavy přidat žebra. Bylo by možné umístit pouze jedno a ostatní zrcadlit, nebo dokonce kopírovat polem. Oba dva příkazy jsme si ale již předvedli a proto nyní pro zjednodušení (a v tomto případě možná i zrychlení) práce umístíme žebro čtyřikrát a každé zavazbíme opět třemi vazbami a to ke stojnici a k základně vazbou s protějším účinkem a k boku základny vazbou s účinkem stejným směrem a opět s odsazením, jako je popsáno výše.

6.png
obr.5 Vazbení náboje pro čep

Posledními dvěma díly, které do sestavy (budoucího) svařence přidáme, budou dva náboje, které budou držet čep kola. Při výrobě budou nejprve tyto náboje navařeny se svařencem, a poté budou vystružovány pro požadovanou přesnost H6, které by jinak nešlo dosáhnout. Při vaření dílu se celá sestava může teplem zkroutit. Náboje připevníme dvěmi vazbami, jedna bude na plochu stojnice (1) a druhá bude osová – spojení osy otvoru ve stojnici s osou náboje.

Nyní bychom měli mít sestavu poskládanou a měla by vypadat jako na výše uvedeném obrázku. Dalším krokem bude převedení sestavy na svařenec. Tento krok je nevratný, je tedy třeba se ujistit, že sestavu již nebudeme chtít nijak měnit a že je správně seskládaná.

7.png
obr.6 Převedení na svařenec

Převedení sestavy na svařenec provedeme přes nabídku „Převést“ a zvolíme „Svařenec“. Po spuštění nás program upozorní na nevratnost operace a po odsouhlašení můžeme vybrat parametry svařence.

8.png
obr.7 Vlastnosti svařence

Z těchto všech nás bude nejvíce zajímat typ normy (1), kdy v tomto případě zvolíme ISO, a materiál svarové housenky (2), kdy budeme svařovat běžnou ocelí. Po odsouhlašení tohoto dialogu budeme mít sestavu převedenou na svařenec.

9.png
obr.8 Tvorba svarů

Můžeme přistoupit k tvorbě svarů. Ve stromu svařence si rozklikneme položku svary (1) a objeví se nám nová sada příkazů. Zvolíme příkaz „Koutový svar“ (2) a objeví se nám dialogové okno. Nejprve je nutné navolit, co k čemu chceme svařit, zvolíme nejprve plochu boku stojnice (3) a dále horní plochu základny (4). Tam, kde se obě plochy stýkají, bude vytvořen svar. Můžeme najednou vytvořit více svarů, např. pokud dooznačíme ještě zadní plochu stojnice a druhou stojnici jako plochu č.1 (3), a plochu č. 2 (4) necháme jen vrchní plochu základny, vytvoří se nám všechny požadované svary pro upevnění stojnic. Všimněme si, že se nám náznaky svarů modelují (6). Ještě musíme upravit rozměr svaru (5), v tomto případě 4 mm.

10.png
obr.9 Tvorba svarů II.

V dalším kroku „přivaříme“ žebra. Postup je stejný, využijeme zmíněné možnosti vytvoření více stejných svarů zároveň. Jako první plochu zvolíme základnu (1) a jako druhou obě strany obou žeber (2), tedy čtyři plochy. Opět se nám náčrt svarů přímo modeluje (3). Upravíme jen velikost svaru, kdy tentokrát bude mít svar pouze 2 mm.

11.png
obr.10 Zavaření náboje

Posledním dílem, který je třeba přivařit, je náboj do díry ve stojnici. Opět použijeme koutový svar a identickým postupem označíme plochu obvodového pláště náboje (1) a boční plochu stojnice (2). Po potvrzení se nám vytvoří kruhový koutový svar.

Jistě jste si všimli dalších parametrů v dialogovém okně koutového svaru. Zatím jsme žádné další nepotřebovali, ale lze nastavit např. konturu (profil) svaru – jak má vypadat v řezu, dále je možné vytvořit přerušované svary (inheritence), nebo nastavit, odkud a kam má být svarová housenka umístěna v případě, že nechceme mít svar po celé délce styčné úsečky obou ploch. Dále se může automaticky vytvořit značka svaru, to si však případně ukážeme později.

12.png
obr.11 Konečná podoba

Pokud jste pracovali podle tohoto návodu, měl by výsledek vypadat přibližně takto. Nyní máme hotovy dvě sestavy, respektive jednu sestavu a jeden svařenec. Dalším krokem bude spojení obou sestav v jeden celek.

Videoukázka postupu

Poskládání sestavy rámu, ukázka nových možností vazbení, převedení sestavy na svařenec a vytváření svarů.

Pozn. Videa je doporučeno přehrávat v režimu 720p HD a při zobrazení na celou obrazovku s využitím rozlišení 1280 x 720

Sestava kola

Kompletní sestava


Vytvořeno jako bakalářská práce Univerzity Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Autor: Ondřej Serbousek 10.5.2010