Výukové pásmo programu Autodesk Inventor

hosting: www.cadforum.cz - sekce Výuka
Autodesk Inventor dodává firma CAD Studio s.r.o., Autorizovaný dealer firmy Autodesk

Rychlý download

Užitečné odkazy

CAD fórum

Internetové fórum české komunity uživatelů CAD produktů s mnoha informacemi a diskuzí odborníků

CAD Studio

Stránky jedné z největších společností dodávající nejen produkty Autodesku na český trh

www.cad.cz

České stránky pro uživatele CAD produktů všech možných výrobců

Autodesk

Stránky českého zastoupení společnosti Autodesk - výrobce programu Inventor

Autodesk (en)

Oficiální stránky společnosti Autodesk, anglicky

Archiv

Veškeré zdrojové soubory k jednotlivým lekcím, a možnost stažení off-line dokumentace postupu

Lekce 1.

První seznámení s programem

Žádné soubory ke stažení

Seznámení s prostředím, založení projektu, ukázka vlastního nastavení pracovního prostředí

>> Pro návrat k lekci klikněte sem

Lekce 2.

Tvorba náčrtku první součásti

>> Náčrtek

Kresba náčrtku, kótování náčrtku, parametrické reference kót, vazby v náčrtku, kontrolní nástroje

>> Pro návrat k lekci klikněte sem

Lekce 3.

Vytvoření prvního dílu modelováním

>> Modelování dílu

Tvorba základního tvaru, nový náčrtek na díle, vytvoření díry se závitem

>> Pro návrat k lekci klikněte sem

Upozornění! Veškeré zde umístěné materiály byly vytvořeny ve výukové verzi a jsou proto opatřeny vodoznakem nebo potiskem s tímto označením. Při použití těchto označených dílů do projektu v běžné verzi se tento vodoznak přenese i na projekt vytvořený v běžné verzi!


Vytvořeno jako bakalářská práce Univerzity Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Autor: Ondřej Serbousek 10.5.2010