4.1 Mapování městské zeleně 4.2 IS pro město Sheboygan 4.3 Mapový atlas pro 2C1Forest 4.4 Mapy města San Miguel

hosting: www.cadforum.cz
Výuka

Autodesk MapGuide Enterprise dodává firma XANADU a.s., Autorizovaný dealer firmy Autodesk4. Ukázky nasazení Autodesk MapGuide Enterprise

V současné době je technologie Autodesk MapGuide Enterprise / Open Source již běžně používána, což dokazují úspěšné funkční projekty. Některé z nich si proto představíme a v případě, že je to možné, zmíníme i odkazy na dostupné webové mapové aplikace.

Ukázky webových aplikací od společnosti Autodesk jsou dostupné zde: http://enterprise.mapguide.com/demos/

Ukázky MapGuide Open Source jsou k dispozici na webu: http://mapguide.osgeo.org/livegallery.html


4.1 Mapování městské zeleně v San Franciscu – San Francisco Urban Forest Mapping Project
San Francisco je označováno jako „zelené“ město díky svému silnému ekologickému cítění. Dvě místní organizace - Friends of the Urban Forest (Přátelé městské zeleně) a kancelář městské zeleně (Bureau of Urban Forestry), která patří pod působnost magistrátu města San Francisco mezi sebou uzavřely partnerství, jehož hlavním cílem je umožnit, aby si město jeho současnou reputaci udrželo.
S podporou společnosti Autodesk a místních vývojářů z oblasti GIS je tento tým schopný efektivně spravovat a stále vylepšovat stav městské zeleně.

Obě zmíněné organizace spravovaly oddělené databáze s téměř totožným obsahem. Došlo proto k jejich sloučení do jedné komplexní databáze, která je dostupná prostřednictvím webové mapové aplikace postavené na platformě Autodesk MapGuide.

Hotový informační systém je dostupný nejen pracovníkům obou organizací, ale počítá také se zapojením veřejnosti. Obyvatelé města mohou v mapě vyhledávat všechny stromy ve městě a v případě, že ten „svůj“ nenajdou, mohou ho do mapy přidat.

Kromě vrstvy stromů jsou v mapě k dispozici letecké snímky, vodstvo, uliční síť či městské obvody.
Více o tomto projektu je včetně webové mapy k dispozici zde: http://www.urbanforestmap.org/