1. Úvod

1.1 Autodesk MapGuide

MapGuide je již poměrně dlouhou dobu používané označení pro platformu zaměřenou na distribuci prostorových dat prostřednictvím internetu nebo intranetu.
Společnost Autodesk v minulosti vytvořila velmi úspěšnou platformu Autodesk MapGuide 6.x, která se rozšířila po celém světě a je i v současné době využívána a ceněna pro svou robustnost a stabilitu. Neustálý rozvoj softwarových řešení však přinesl novinky i  v technologii MapGuide.
V současné době nabízené verze technologie MapGuide - MapGuide Open Source a Autodesk MapGuide Enterprise mají s původní verzí společný snad jen hlavní záměr – distribuci prostorových dat po internetu.

Tento výukový materiál postupně představí jednotlivé komponenty celé technologie, vysvětlí jejich instalaci a zprovoznění, naučí Vás pracovat s daty a vytvářet inteligentní webové mapové aplikace.
Veškeré ukázky budou prováděny na ukázkových (sample) datech, které jsou každému uživateli k dispozici na instalačním CD produktu Autodesk MapGuide Enterprise.