3. Tvorba nového mapového projektu

Po nastavení všech potřebných komponent a verifikaci jejich funkčnosti nám již nic nebrání ve vytvoření nového projektu. Pro potřeby definování jednotlivých parametrů budeme pracovat v aplikaci Autodesk MapGuide Studio a pro přípravu dat pro publikaci v rámci webové aplikace využijeme také AutoCAD Map 3D, který je s technologií MapGuide přímo propojen.


3.1 Vytvoření adresářové struktury


Každý projekt vytvářený v rámci Autodesk MapGuide Studio je přehledně členěn do stromové struktury tvořené jednotlivými adresáři. Na úvod ji proto vytvoříme. Bude podobná jako v případě testovací sady dat.

  1. Klepneme pravým tlačítkem myši na URL v horní části panelu Site Explorer a poté vybereme New – Folder (nová složka).
  2. Složku pojmenujeme Sheboygan Public.
  1. Stejným způsobem pak vytvoříme k této složce podadresáře s názvy Data, Layers, Load procedures, Maps, Symbol Libraries a Web layouts.