1.1. Základní koncept AutoCAD Map 1.2. Navazující produkty

1. Úvod do AutoCAD Map 2008

1.3. Další produkty navazující na AutoCAD Map

Společnost Autodesk nabízí pro oblast GIS a infrastruktury kompletní programovou sadu, která pokrývá potřeby GIS specialistů i projektantů.

Autodesk Civil® 3D

Objektově orientovaný produkt určený primárně pro projektování v oblasti liniových staveb. Jeho 3D dynamický technický model poskytuje kvalitní prostředí pro zpracování projektů dopravy, projektů obytných a obchodních zón, práci s krajinou, návrhy potrubí, kanálů, odkládání odpadu a mnoha dalších druhů inženýrských projektů. Povrchy, příčné řezy, profily, popisky apod. jsou dynamicky propojené, takže můžete rychleji ohodnotit různé varianty, provádět lepší a rychlejší rozhodnutí a vytvořit nejaktuálnější dokumentaci.
Více zde

AutoCAD MapGuide®

Technologie MapGuide slouží k rychlému a snadnému vytváření a publikaci map a návrhů a jejich sdílení prostřednictvím intranetu nebo internetu. MapGuide zlepšuje produktivitu a snižuje náklady na integraci a distribuci map a návrhů.
Nejedná se pouze o jeden produkt, ale o celou technologii. MapGuide verze 6.5 je celosvětově rozšířené a oblíbené řešení mapového serveru s robustní architekturou a širokými možnostmi dalšího rozvoje dle potřeb uživatelů.
Jeho nástupcem se na konci roku 2006 roce stal MapGuide Enterprise, který prošel celou řadou inovací, přistupuje komplexněji ke správě datových zdrojů a existuje také ve volně šířitelné verzi jako MapGuide Open Source jako součást iniciativy OSGEO. V současné době je k dispozici AutoCAD MapGuide Enterprise ve verzi 2008.
Více o technologii MapGuide zde
Více o MapGuide Open Source a OSGEO zde

AutoCAD® Raster Design 2008

Řešení pro správu, konvertování a editování všech typů rastrových obrázků v softwaru AutoCAD® a v produktech založených na softwaru AutoCAD. V případě AutoCAD Map je jeho použití vhodné pro přípravu rastrových dat pro další použití - ať už pro analýzy nebo jako informačně bohatá podkladová data. Skenované dokumenty, výkresy či katastrální mapy lze velice kvalitně vyčistit a zvýraznit pouze původní informace. Multispektrální snímky lze zobrazovat v nepravých barevných kombinacích, z dat DEM lze vytvářet efektní kartogramy a analyzovat je. Velmi precizní jsou také interaktivní vektorizační nástroje pro převod rastrových informací do vektorové podoby. Převádět lze nejen grafiku, ale i text pomocí OCR. AutoCAD Raster Design nefunguje jako samostatná aplikace, instaluje se jako nástavba produktů postavených na AutoCADu.
Více zde

Autodesk Topobase

Jedná se o komplexní systém pro geoprostorová řešení založený na technologiích společností Autodesk a Oracle, který byl na český trh uveden v druhé polovině roku 2006. Technologie Topobase dovoluje centralizované ukládání a správu grafických, konstrukčních, účetních a jiných textových informací v jedné databázi, s jednotným zabezpečením, správou i optimalizací. Toto řešení je určeno pro oblasti státní správy, projekce, plánování, geodézie, mapování, rozvodných sítí (vodovodní, elektrorozvodné, plynové, telekomunikační, kanalizační), areály (chemičky, ocelárny, letiště...).
Více zde