5.1. Způsoby tvorby tématických map 5.2. Správce zobrazení 5.3. Anotace 5.4. Třídy objektů

5. Kategorizace a správa dat

5.1 Způsoby tvorby tématických map v AutoCAD Map

5.1.1 Tématické dotazy

Lepší vizualizace geometrických informací a zejména atributových informací, lze dosáhnout vytvořením tematické mapy.

Již při tvorbě výkresu autor pro lepší rozlišení nastavuje jednotlivým hladinám různé barvy, sílu a typ čáry. To však bývá nedostačující. V tematické mapě lze vizualizovat, kromě geometrie objektů v mapovém poli, i vhodnou formou další informace, které jsou uloženy jako atribut objektu. Tyto atributy mohou být uloženy formou objektových dat nebo v externích databázích. Atributy mohou mít různý datový typ - číslo, text atd. Způsoby vizualizace barvou, sílou a typem čáry mohou vycházet z kategorií např. dopravní linky - tramvaj, autobus. Jednu liniovou hladinu dopravních linek pak vizualizujeme modrou barvou pro autobus, červenou pro tramvaj. Z intervalů rozsahů atributu nezaměstnanost - do 5%, 5-10%, nad 10% vizualizujeme různou barvou výplně v barevné škále jedné barvy s různou sytostí.

Při tvorbě tematických map v AutoCAD Map můžete definovat data, která chcete zobrazit, měnit vlastnosti dotazovaných dat, nastavovat zobrazovací parametry a vytvářet legendu.