4.1. Topologie 4.2. Tvorba topologií 4.3. Ukládání topologických dat 4.4. Vytvoření centroid objektů 4.5. Správa a editace topologií 4.6. Analýzy a topologické dotazy

4. GIS analýzy

4.1 Topologie

Topologie je soubor vztahů mezi prostorovými objekty. Každému prvku dané topologie je přiřazeno maximum topologických informací, které se využívají při geografických analýzách a jsou uloženy v databázi.

Typy topologií v Mapu

Existují tři základní druhy topologií: Polygonová, Síťová, Bodová (uzlová). U polygonové topologie jsou zaznamenány hrany a polygony, které hrana odděluje, a dále centroidy polygonů. Síťová topologie je složena z linií a uzlů, které tvoří síť. A konečně bodovou topologii tvoří pouze samostatné uzly.

Výhody plynoucí s používaní topologií

Topologie nám za prvé poskytuje informace o prostorových vztazích a za druhé rozšířené informace o objektech dané topologie. Topologii je třeba vytvořit, abychom ji mohli použít při následných analýzách. Topologie je základní podmínkou při používání analýz na datech. To znamená, že pokud chceme provést jakoukoliv analýzu, musíme mít vytvořenou topologii.