1.1. Autodesk MapGuide 1.2. Enterprise vs. Open Source 1.3. Komponenty technologie 1.4. Představení technologie  FDO

hosting: www.cadforum.cz
Výuka

Autodesk MapGuide Enterprise dodává firma CAD Studio a.s., Autorizovaný dealer firmy Autodesk1. Úvod 

1.3 Komponenty technologie MapGuide


Platforma MapGuide je složena z jednotlivých softwarových komponent. Všechny níže zmíněné komponenty je možné provozovat na jednom počítači (což bude i náš případ) nebo mohou být distribuovány na několika stanicích. To dovoluje čerpat a využívat datové zdroje z různých úložišť a optimalizovat tak provoz celého informačního systému.Obr. Architektura technologie Autodesk MapGuide Enterprise


Autodesk MapGuide Server

MapGuide Server zajišťuje provoz služeb MapGuide Enterprise a reaguje na požadavky z klientských aplikací skrz protokol TCP/IP.
Aplikace je společně s Web Server Extensions prodávána jako jedna licence na jeden procesor s jedním nebo dvěma jádry. Jinými slovy ji lze instalovat pouze na jeden počítač. Co se týče počtu uživatelských přístupů, neexistuje žádné omezení, je tedy neomezen.
Celou serverovou technologii lze označit jako multiplatformní, protože funguje nejen na bázi operačního systému Windows, ale také v prostředí operačního systému Linux.


MapGuide Web Server Extensions

MapGuide Web Server Extensions jsou interní komponenty, ke kterým je přistupováno pomocí MapGuide Web API. Zahrnují také modul WebAgent, který zpracovává požadavky přicházející z klientských aplikací a předává je aplikaci MapGuide Server. Klientskými aplikacemi míníme Autodesk MapGuide Studio a MapGuide Viewer.
WebAgent zpracuje parametry příchozího požadavku, vytvoří spojení k příslušnému serveru a zavolá příslušnou službu. V případě, že rozhraní služby odpoví, dojde je zpracování požadavku a výsledek je poté prostřednictvím protokolu http předán zpět klientské aplikaci.


MapGuide Viewer

Mapové prohlížeče slouží nejen k pohlížení prostorových dat, ale také k práci s nimi. V současné době lze vybírat z následujících tří variant:
  • AJAX Viewer – nevyžaduje žádné instalace a okamžitě zobrazuje prostorová data  v prostředí běžně používaných webových prohlížečů.
  • AJAX Viewer Fusion – používá funkce oblíbeného open source projektu Open Layers pro zobrazování klasických či mozaikovaných map.
  •  Autodesk DWF viewer – vyžaduje stažení plug-inu, přesnějí komponenty Microsoft ActiveX Control a plně podporuje formát DWF. Na rozdíl do předchozích dvou prohlížečů funguje pouze v prostředí Microsoft Internet Explorer.

Vzhled mapových prohlížečů není neměnný a lze jej velmi jednoduše upravovat a konfigurovat. Je jen na tvůrci konečné aplikace, které panely nástrojů se rozhodne do výsledné webové podoby zahrnout a zda využije již hotovou šablonu nebo přidá vlastní funkce a možnosti použitím vlastního programového kódu.


Autodesk MapGuide Studio

MapGuide Studio je komerční autorizační nástroj pro tvorbu webových mapových aplikací v rámci technologie MapGuide Enterprise. Studio nabízí jednotný a přehledný interface pro správu prostorových dat, datových zdrojů i tvorbu nových web-map aplikací. Tento program je prodáván odděleně mimo produkt Autodesk MapGuide Enterprise a lze jej použít i pro tvorbu map v MapGuide Open Source.
Nejvýraznějšími rysy nového Studia jsou přehledné ukládání datových zdrojů, komplexní přístup k nim, jednotné zpracování a efektivní správa dat.
Aplikace MapGuide Studio bude v tomto výukovém materiálu použita pro předchystání dat, tvorbu webových map či závěrečnou úpravu aplikací určených pro webové použití.
 

Rozhraní aplikace je rozděleno do tří hlavních částí:

  • Site Explorer – zobrazuje strukturu projektu a umožňuje správu, tvorbu a přístup k jednotlivým položkám
  • MapGuide Viewer – slouží pro zobrazení mezivýsledků či výsledných map a aplikací
  • Editor – místo pro úpravy jednotlivých částí projektu

1_3_02.gif


MapGuide Maestro 


MapGuide Maestro lze označit za open source variantu komerčního produktu Autodesk MapGuide Studio. Tomu také odpovídá původní název aplikace – MapStudio Open Source. Aplikace je open source mapový autorizační nástroj určený primárně pro prostředí MapGuide Open Source.
 
MapGuide Maestro je k dispozici jako volně dostupná aplikace, která má za cíl zjednodušení správy prostorových dat využívaných technologií MapGuide Open Source. V současnosti má aplikace k dispozici specializovaná editační rozhraní pro následující komponenty MapGuide Open Source: datové zdroje (využití technologie FDO), definice mapových vrstev, tvorbu digitálních mapových kompozic a webových rozložení včetně využití technologie Fusion. Pro všechny oficiálně dostupné datové FDO konektory je nachystáno jednotné editační rozhraní, ale pro neznámé datové typy je připravena „nouzová“ varianta, která umožní manuální definici parametrů připojení.
 
 


MapGuide Web Studio

MapGuide Web Studio je webově založený autorizační nástroj pro definici datových zdrojů, podkladů a vrstev. Web Studio je založeno na technologii AJAX, která je multiplatformní. Narozdíl od MapGuide Studio či Maestro se nejedná o samostatnou aplikaci, ale je instalována jako součást MapGuide Web Server Extensions a není tak nutné ji kupovat zvlášť.

MapGuide Site Administrator

MapGuide Site Administrator je aplikace pro správu webového prostoru a web-map serverů. Site Administrator používá webové rozhraní a lze k němu proto přistupovat pomocí jakéhokoliv webového prohlížeče. Stejně jako Web Studio je i tato aplikace součástí MapGuide Web Server Extensions. Aplikace je nezávislá na zvoleném webovém prohlížeči a slouží k přidání či odebrání serverů, konfiguraci serverů a služeb, nastavení generování logů a jejich následného prohlížení či definování uživatelů, uživatelských skupin či datových zdrojů.
 

 

Feature Data Objects


Feature Data Objects (FDO) je sada nástrojů pro práci s prostorovými daty různých typů a formátů. Jednotlivé typy dat vyžadují zvláštní datové konektory – tzv. FDO Providery. V současnosti je možné připojení k souborovým datům, WMS a WFS službám a databázím Oracle, MS SQL Server, ArcSDE a MySQL. Technologie FDO je podrobněji popsána dále v textu (viz kapitola 1.5).