1.1. Autodesk MapGuide 1.2. Enterprise vs. Open Source 1.3. Komponenty technologie 1.4. Představení technologie  FDO

hosting: www.cadforum.cz
Výuka

Autodesk MapGuide Enterprise dodává firma CAD Studio a.s., Autorizovaný dealer firmy Autodesk1. Úvod 

1.4 Představení technologie FDO Data Access

 
Technologie Feature Data Objects (FDO) Data Access od společnosti Autodesk je začleněna do rodiny geoprostorových produktů společnosti Autodesk a také je volně dostupná jako open source technologie pro vývojáře a programátory.

K čemu slouží? Zjednodušeně lze říci, že dovoluje uživatelům bezproblémovou práci s prostorovými i tradičními databázemi a datovými formáty v jejich původním tvaru bez nutnosti často složitých převodů, které mohou způsobit i ztrátu části dat. V prostředí platformy MapGuide se jedná o jednu z klíčových vlastností.


Terminologie

 
 • FDO Data Access Technology se využívá pro definování, dotazování a manipulaci s prostorovými informacemi (více v tabulce Garantované funkce FDO). FDO Data Access Technology zahrnuje API (application programming interface – aplikační programovací rozhraní) a také FDO Providery  - datové konektory pro několik datových zdrojů. To dovoluje nejen společnosti Autodesk, ale i dalším vývojovým firmám vytvářet a produkovat aplikace, které jsou nezávislé na datových zdrojích a umožňují jednoduchou výměnu informací.
 • FDO Provider je technologie, která zprostředkovává možnost připojení a práce s prostorovými a atributovými daty ve specifickém datovém zdroji. Například FDO Provider pro Oracle® nebo Microsoft® SQL Server umožňuje aplikacím přímou práci s geometrií a atributy uloženými v relačních databázích (RDBMS). Všechny tyto FDO Providery přistupují k datům uloženým dle obecných databázových standardů. V případě, že v nativním datovém zdroji nejsou dostupná rozšíření pro ukládání prostorových dat, technologie FDO Data Access nabízí možnosti jejich plné a rychlé implementace.
 • FDO Feature Source představuje kolekci klasifikačních tříd objektů obsažených v jednom datovém zdroji. V rodině produktů společnosti Autodesk je FDO Feature Source jakýkoliv zdroj dat, ke kterému lze přistoupit pomocí některého  FDO Provideru. FDO Feature Source může být jeden soubor (např. soubory SHP nebo SDF), relační databáze (již zmíněné databáze Microsoft SQL Server a Oracle nebo MySQL) nebo „prostředník“ – např. ArcSDE®  od ESRI. Tyto datové zdroje pak mohou obsahovat jednoduché entity jako jsou parcely nebo osy ulic, ale i velmi složité komplexní datové modely s mnoha objekty a atributovými tabulkami.


Open Source – volně dostupné zdroje

 
Aby bylo pro vývojáře co nejjednodušší rozšiřovat schopnosti a funkčnost technologie FDO Data Access, uvolnila společnost Autodesk zdrojové kódy této technologie v rámci open source projektu pod patronátem iniciativy Open Source Geospatial Foundation.

Open source verzi technologie FDO Data Access si můžete zcela zdarma stáhnout z https://fdo.osgeo.org.


Podporované datové formáty

Obecně lze říci, že technologie FDO v současné době podporuje v podstatě veškeré dostupné formáty prostorových dat. Jedná se o souborově orientované rastrové a vektorové datové zdroje, ale i o prostorové relační databáze a stále oblíbenější webové služby.Vektorové formáty

 • SDF – nativní formát pro Autodesk MapGuide, souborově založená prostorová databáze, která podporuje různé typy prvků včetně atributů.
 • SHP – velmi oblíbený a často používaný prostorový datový formát společnosti ESRI
 • KML – prostorový formát společnosti Google založený na formátu XML.

Rastrové formáty

 • Většina obvykle používaných rastrových formátů pro distanční data, digitální modely a rastrové povrchy
 • TIF, JPEG, PNG, MrSID, ECW, NTF
 • DEM, DTED, ESRI Ascii
Relační databáze
 • Oracle Spatial
 •  ArcSDE
 • MySQL
 • Microsoft SQL Server 2008
 • PostGIS
 • GE Smallworld
 • Informix

Webové služby

 • V současné době jsou podporovány webové služby WMS a WFS.

Open source konektory

 • OGR – podpora cca 40 vektorových formátů včetně např. DGN nebo MapInfo
 • GDAL – podpora cca 15 rastrových formátů včetně JPEG, GeoTiff, GIF atd.