Obsah

Úvod


1. Základy práce v AutoCAD Raster Design

2. Čištění skenovaných výkresů

3. Práce s černobílými obrázky

4. Hybridní obrázky

5. Práce s mapami a leteckými snímky

6. Úpravy tónování

7. Vektorizace

8. Rozpoznávání textu

Seznam zdrojů


--------------------------------------------
PDF verze a ukázková data


hosting: www.cadforum.cz
Výuka

AutoCAD Raster Design dodává firma CAD Studio a.s., Autorizovaný dealer firmy AutodeskAutoCAD Raster Design - Praktické použití

Ing. Zdena DOBEŠOVÁ, Ph.D. Mgr. Jan HARBULA Mgr. Jana SVOBODOVÁ

Olomouc 2008

Úvod

Tato kniha je určena uživatelům programu AutoCAD Raster Design. Tento program pracuje jako nadstavba programu AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D nebo dalších produktů Autodesk. Uvedená sbírka popisuje verzi programu Raster Design 2009 English nad verzí AutoCAD Map 2009 CZ. Cvičná data sbírky jsou na doprovodném CD-ROM. Byla použita výuková data originálně dodávaná s instalací produktu AutoCAD Raster Design. Tato data jsou standardně uložena po instalaci v adresáři Program Files\Raster Design\Tutorials. Zde se nachází devět podadresářů Tutorial1, Tutorial2 atd. Originální cvičná jsou rozšířena o data další, které vytvořili nebo doplnili autoři sbírky. Tato data jsou přidána do některých adresářů Tutorial1 až Tutorial9. V každém cvičení je na data konkrétní odkaz. Text knihy vznikl na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za podpory Autodesk Academia Grantu 2008. Poděkování patří Computer Agency, o. p. s. Brno a oběma oponentům Ing. Pavlu Robkovi a Mgr. Petru Závodníkovi.

Tip na úvod:

Po instalaci produktu vznikne zástupce na ploše. Jako cíl je nastaveno: "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\acad.exe" /LD "C:\Program Files\AutoCAD Raster Design 2009\AeciUi51.arx". Pokud chcete změnit třeba z české instalace Map 3D na anglickou instalaci, lze první část v uvozovkách nahradit aktuální cestou k instalaci anglické verze. Samozřejmou podmínkou je existence instalace dané verze AutoCAD Map 3D na počítači.Autoři:
Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. Mgr. Jan Harbula Mgr. Jana Svobodová
Seznam zdrojů

 1. Autodesk: AutoCAD Raster Design 2009. Getting Started, Autodesk, Inc., San Rafael, USA, 2008, 126 s. [ard_gsg.pdf]

  1. Autodesk: AutoCAD Raster Design 2009. User’s Guide. Autodesk, Inc., San Rafael, USA, 2008, 440

  2. s. [ard_ug.pdf]
 2. Autodesk: AutoCAD Raster Design [online], [citace 11.10.2008] Dostupné na WWW: http://www.autodesk.com

 3. Autodesk: AutoCAD Raster Design Discussion Clubs, [online], [citace 8.10.2008], Dostupné na WWW: http://discussion.autodesk.com/forums/

 4. Autodesk: Autodesk Map 3D Discussion Clubs: Developers, Wishes, [online], [citace 8.5.2008], Dostupné na WWW: http://discussion.autodesk.com/forums/

 5. Autodesk: Nápověda a podpora pro AutoCAD Map 3D, nápověda aplikace Autodesk Map 3D 2009, Autodesk, Inc., San Rafael, USA

 6. Autodesk Club: Infrastuktura [online]. [citace 10.9.2008], 2008, Dostupné na WWW: http://www.autodeskclub.cz

 7. Autodesk: Uživatelská příručka AutoCAD 2008, Díl I, Díl II, Autodesk, Inc., San Rafael, USA, 2007, 1744 s.

 8. Dobešová Z.: AutoCAD Map 3D. Praktická uživatelská příručka, Computer Press Brno, 2007, 238 s., ISBN 978-80-251-1856-6

 9. Dobešová, Z.: Databázové systémy v GIS, Vydavatelství UP, Olomouc, 2004, 76 s., ISBN 80-2440891-0

 10. Dobeš, M., Dobešová, Z.: Sbírka příkladů Autodesk Map 3D, Vydavatelství UP, Olomouc, 2005, 155 s., ISBN 80-244-1255-1

 11. Špaček, J., Spielmann M.: AutoCAD, názorný průvodce pro verze 2002 až 2005, Computer Press, Brno, 2005, 248 s., ISBN 80-251-0624-1

 12. Voženílek, V.: Cartography for GIS, Geovisualization and Map Communication, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2005, 142 s., ISBN 80-244-1047-8