Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk
 - od firmy Arkance Systems [www.cadforum.cz slaví 20 let]
CZ | SK | EN | DE
Přihlášení
či registrace
  právě nás čte: 7719

CAD tip CAD tip # 11915:

   
Otázka CAD 
 %  platforma  kategorie 
Q - otázka

Generátor bludiště v AutoCADu.

A - odpověď MAZE je obecný generátor bludišť naprogramovaný ve Visual LISPu. Tato utilita byla přenesena do AutoCADu z původního algoritmu v CLISPu publikovaného na serveru Github.

Aplikaci MAZE můžete použít na vytvoření a vykreslení jakékoliv struktury bludiště - určitého uspořádání buněk (v pravidelné pravoúhlé mřížce) s náhodným uspořádáním předělových stěn mezi nimi. Každé nové vygenerované bludiště je jedinečné, náhodné. Všechna vygenerovaná bludiště mají definovanou průchozí cestu (řešení bludiště).

Stáhněte si bezplatný soubor MAZE.LSP ze stránky Download, načtěte jej do AutoCADu přetažením myší nebo příkazem APLČTI a pomocí klávesnice zadejte příkaz MAZE pro vykreslení náhodně vygenerované mřížky bludiště. Hraniční linie bludiště jsou kresleny jako úsečky (LINE) blízko počátku souřadnicového systému (0,0).

Můžete si upravit hodnoty LISP proměnných *width* (šířka) a *height* (výška) - přímo v LSP souboru - pro vykreslení bludišť libovolné velikosti (složitosti). Pro rozměry vždy používejte lichá čísla.

Ukázkové DWG výkresy vygenerované aplikací MAZE jsou zde - MAZE-139x77.DWG a MAZE-47x29.DWG (3D bludiště, přiřazením šířky a tloušťky křivkám převedeným z čar bludiště).

Zdrojový kód MAZEe - VisualLISP:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; CLISP Maze 20030311 by Joe Wingbermuehle - maze generator
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
; Mod from CLISP to VisualLISP by CAD Studio, 2018 - www.cadstudio.cz www.cadforum.cz
; - like us on Facebook - fb.com/CADstudio
;
; The width and height of the maze. Both must be odd!
(setq *width* 39) ; 139
(setq *height* 21) ; 77

(setq maze nil)
(vl-load-com)

(defun C:MAZE ( / x y)

 (defun random (rng / x) ; integer version
 (fix (* (/ (setq x 4294967296.0 seed (rem (1+ (* 1664525.0 (cond (seed) ((getvar 'DATE))))) x)) x) rng))
 )

(defun setf (arr x y new) ; put array
 (vlax-safearray-put-element arr x y new)
)
(defun aref (arr x y) ; get array
 (vlax-safearray-get-element arr x y)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Start carving the maze at a specific location.
(defun carve-maze (x y / d c cd dv x1 y1 x2 y2)
	(setq d (random 4))
		(setq c 0)
		(while (< c 4)
     (setq cd (rem (+ c d) 4) ; mod
        dv (cond
            ((= cd 0) (list 1 0))
            ((= cd 1) (list 0 1))
            ((= cd 2) (list -1 0))
            (t    (list 0 -1)))
        x1 (+ x (car dv))
        y1 (+ y (cadr dv))
        x2 (+ x1 (car dv))
        y2 (+ y1 (cadr dv))
        )
      (if (and (and (> x2 0) (< x2 *width*))
           (and (> y2 0) (< y2 *height*)))
        (if (and (= (aref maze x1 y1) 1)
            (= (aref maze x2 y2) 1))
				 (progn
           (setf maze x1 y1 0)
           (setf maze x2 y2 0)
           (carve-maze x2 y2)
         )
        )
      )
		(setq c (1+ c))
   ); loop
  ;)
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Generate a maze
(defun generate-maze ()
  (random 13)
  (setf maze 1 1 0) ; 1 1 0
  (carve-maze 1 1)
  (setf maze 1 0 0) ; maze entry
  (setf maze (- *width* 1) (- *height* 2) 0) ; maze exit
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Display the maze - textual
(defun display-maze ( / y x)
  (setq y 0)
  (while (< y *height*)
   (setq x 0)
   (while (< x *width*)
     (if (= (aref maze x y) 1)
      (princ "[]") ; \U+25AE
      (princ " ")
     )
		 (setq x (1+ x))
   ) ; wh x
   (terpri)
	 (setq y (1+ y))
  ) ; wh y
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Draw the maze - graphics
(defun draw-maze ( / y x elem e oldc oldo)
  (setq oldc (getvar "CMDECHO") oldo (getvar "OSMODE"))
  (setvar "CMDECHO" 0)(setvar "OSMODE" 0)
  (setq y 0)
  (while (< y *height*); HORIZONTALS ----
   (setq x 0 elem nil)
   (while (< x *width*)
     (if (= (aref maze x y) 1)
			(if elem (setq elem (cons (list x (- *height* y 1)) elem)) ; still horizontals
					 (setq elem (list (list x (- *height* y 1))))
			) ; else 0
			(if (and elem (> (length elem) 1)) ; any segments to draw?
				(progn (command "_LINE" (car (reverse elem)) (car elem) "") (setq elem nil)) ; start->end
				(setq elem nil)
			)
     ) ; maze draw
		 (setq x (1+ x))
		 (if (and (= x *width*) elem (> (length elem) 1))(progn (command "_LINE" (car (reverse elem)) (car elem) ""))) ;finish row
   ) ; wh x
	 (setq y (1+ y))
  ) ; wh y
  (setq x 0)
  (while (< x *width*); VERTICALS -------
   (setq y 0 elem nil)
   (while (< y *height*)
     (if (= (aref maze x y) 1)
			(if elem (setq elem (cons (list x (- *height* y 1)) elem)) ; still verticals
					 (setq elem (list (list x (- *height* y 1))))
			) ; else 0
			(if (and elem (> (length elem) 1)) ; any segments to draw?
				(progn (command "_LINE" (car (reverse elem)) (car elem) "") (setq elem nil)) ; start->end
				(setq elem nil)
			)
     ) ; maze
		 (setq y (1+ y))
		 (if (and (= y *height*) elem (> (length elem) 1))(progn (command "_LINE" (car (reverse elem)) (car elem) ""))) ;finish column
   ) ; wh y
	 (setq x (1+ x))
  ) ; wh x
 (setvar "OSMODE" oldo)
 (setvar "CMDECHO" oldc)
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Create and display the maze.

(setq maze (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- *width*)) (cons 0 (1- *height*)))) ; create array
(setq y 0)
(while (< y *height*)
  (setq x 0)
  (while (< x *width*)
   (setf maze x y 1) ; prefill
   (setq x (1+ x))
  ) ; wh x
  (setq y (1+ y))
) ; wh y

(generate-maze) ; create
(display-maze) ; list out
(draw-maze)   ; draw out

(princ)
)

(princ "\nMAZE command loaded.")
(princ)
ACAD
100% *  CAD 
9.6.2018    3001×  
křivka lisp proměnná stěna výkres
 
Související CAD produkty:
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·

Zpět   Všechny další tipyPomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems.
Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky: CAD Fórum - diskuze, tipy, bloky a utility
CAD:    OS:    Kateg: 
Text:  FAQ   


Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost.
Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů.
Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení.
Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
TOPlist