Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk
 - od firmy Arkance Systems [www.cadforum.cz slaví 20 let]
CZ | SK | EN | DE
Přihlášení
či registrace
  právě nás čte: 2829

CAD tip CAD tip # 11915:

   
Otázka CAD 
 %  platforma  kategorie 
Q - otázka

Generátor bludiště v AutoCADu.

A - odpověď MAZE je obecný generátor bludišť naprogramovaný ve Visual LISPu. Tato utilita byla přenesena do AutoCADu z původního algoritmu v CLISPu publikovaného na serveru Github.

Aplikaci MAZE můžete použít na vytvoření a vykreslení jakékoliv struktury bludiště - určitého uspořádání buněk (v pravidelné pravoúhlé mřížce) s náhodným uspořádáním předělových stěn mezi nimi. Každé nové vygenerované bludiště je jedinečné, náhodné. Všechna vygenerovaná bludiště mají definovanou průchozí cestu (řešení bludiště).

Stáhněte si bezplatný soubor MAZE.LSP ze stránky www.cadstudio.cz/download, načtěte jej do AutoCADu přetažením myší nebo příkazem APLČTI a pomocí klávesnice zadejte příkaz MAZE pro vykreslení náhodně vygenerované mřížky bludiště. Hraniční linie bludiště jsou kresleny jako úsečky (LINE) blízko počátku souřadnicového systému (0,0).

Můžete si upravit hodnoty LISP proměnných *width* (šířka) a *height* (výška) - přímo v LSP souboru - pro vykreslení bludišť libovolné velikosti (složitosti). Pro rozměry vždy používejte lichá čísla.

Ukázkové DWG výkresy vygenerované aplikací MAZE jsou zde - MAZE-139x77.DWG a MAZE-47x29.DWG (3D bludiště, přiřazením šířky a tloušťky křivkám převedeným z čar bludiště).

Zdrojový kód MAZEe - VisualLISP:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; CLISP Maze 20030311 by Joe Wingbermuehle - maze generator
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
; Mod from CLISP to VisualLISP by CAD Studio, 2018 - www.cadstudio.cz www.cadforum.cz
; - like us on Facebook - fb.com/CADstudio
;
; The width and height of the maze. Both must be odd!
(setq *width* 39) ; 139
(setq *height* 21) ; 77

(setq maze nil)
(vl-load-com)

(defun C:MAZE ( / x y)

 (defun random (rng / x) ; integer version
 (fix (* (/ (setq x 4294967296.0 seed (rem (1+ (* 1664525.0 (cond (seed) ((getvar 'DATE))))) x)) x) rng))
 )

(defun setf (arr x y new) ; put array
 (vlax-safearray-put-element arr x y new)
)
(defun aref (arr x y) ; get array
 (vlax-safearray-get-element arr x y)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Start carving the maze at a specific location.
(defun carve-maze (x y / d c cd dv x1 y1 x2 y2)
	(setq d (random 4))
		(setq c 0)
		(while (< c 4)
     (setq cd (rem (+ c d) 4) ; mod
        dv (cond
            ((= cd 0) (list 1 0))
            ((= cd 1) (list 0 1))
            ((= cd 2) (list -1 0))
            (t    (list 0 -1)))
        x1 (+ x (car dv))
        y1 (+ y (cadr dv))
        x2 (+ x1 (car dv))
        y2 (+ y1 (cadr dv))
        )
      (if (and (and (> x2 0) (< x2 *width*))
           (and (> y2 0) (< y2 *height*)))
        (if (and (= (aref maze x1 y1) 1)
            (= (aref maze x2 y2) 1))
				 (progn
           (setf maze x1 y1 0)
           (setf maze x2 y2 0)
           (carve-maze x2 y2)
         )
        )
      )
		(setq c (1+ c))
   ); loop
  ;)
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Generate a maze
(defun generate-maze ()
  (random 13)
  (setf maze 1 1 0) ; 1 1 0
  (carve-maze 1 1)
  (setf maze 1 0 0) ; maze entry
  (setf maze (- *width* 1) (- *height* 2) 0) ; maze exit
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Display the maze - textual
(defun display-maze ( / y x)
  (setq y 0)
  (while (< y *height*)
   (setq x 0)
   (while (< x *width*)
     (if (= (aref maze x y) 1)
      (princ "[]") ; \U+25AE
      (princ " ")
     )
		 (setq x (1+ x))
   ) ; wh x
   (terpri)
	 (setq y (1+ y))
  ) ; wh y
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Draw the maze - graphics
(defun draw-maze ( / y x elem e oldc oldo)
  (setq oldc (getvar "CMDECHO") oldo (getvar "OSMODE"))
  (setvar "CMDECHO" 0)(setvar "OSMODE" 0)
  (setq y 0)
  (while (< y *height*); HORIZONTALS ----
   (setq x 0 elem nil)
   (while (< x *width*)
     (if (= (aref maze x y) 1)
			(if elem (setq elem (cons (list x (- *height* y 1)) elem)) ; still horizontals
					 (setq elem (list (list x (- *height* y 1))))
			) ; else 0
			(if (and elem (> (length elem) 1)) ; any segments to draw?
				(progn (command "_LINE" (car (reverse elem)) (car elem) "") (setq elem nil)) ; start->end
				(setq elem nil)
			)
     ) ; maze draw
		 (setq x (1+ x))
		 (if (and (= x *width*) elem (> (length elem) 1))(progn (command "_LINE" (car (reverse elem)) (car elem) ""))) ;finish row
   ) ; wh x
	 (setq y (1+ y))
  ) ; wh y
  (setq x 0)
  (while (< x *width*); VERTICALS -------
   (setq y 0 elem nil)
   (while (< y *height*)
     (if (= (aref maze x y) 1)
			(if elem (setq elem (cons (list x (- *height* y 1)) elem)) ; still verticals
					 (setq elem (list (list x (- *height* y 1))))
			) ; else 0
			(if (and elem (> (length elem) 1)) ; any segments to draw?
				(progn (command "_LINE" (car (reverse elem)) (car elem) "") (setq elem nil)) ; start->end
				(setq elem nil)
			)
     ) ; maze
		 (setq y (1+ y))
		 (if (and (= y *height*) elem (> (length elem) 1))(progn (command "_LINE" (car (reverse elem)) (car elem) ""))) ;finish column
   ) ; wh y
	 (setq x (1+ x))
  ) ; wh x
 (setvar "OSMODE" oldo)
 (setvar "CMDECHO" oldc)
)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Create and display the maze.

(setq maze (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- *width*)) (cons 0 (1- *height*)))) ; create array
(setq y 0)
(while (< y *height*)
  (setq x 0)
  (while (< x *width*)
   (setf maze x y 1) ; prefill
   (setq x (1+ x))
  ) ; wh x
  (setq y (1+ y))
) ; wh y

(generate-maze) ; create
(display-maze) ; list out
(draw-maze)   ; draw out

(princ)
)

(princ "\nMAZE command loaded.")
(princ)
ACAD
100% *  CAD 
9.6.2018    1612×  
křivka lisp proměnná stěna výkres
 
Související CAD produkty:
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·

Zpět   Všechny další tipyPomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems.
Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky: CAD Fórum - diskuze, tipy, bloky a utility
CAD:    OS:    Kateg: 
Text:  FAQ   


Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost.
Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů.
Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení.
Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
TOPlist