Kapitoly:

1. Úvod do Autodesk Civil 3D

1.1. Popis programu

1.2. Odlišnosti práce s programem

1.3. Popis základních prvků projektu

1.4. Podpora pracovního prostředí pomocí ČSN a podpory uživatelů v ČR

1.5. Pracovní rozhraní v Civil 3D

1.6. Produkty navazující na Autodesk Civil 3D

1.7. Konfigurace PC pro práci s Autodesk Civil 3D

2. Práce s daty v Autodesk Civil 3D

2.1. Formáty v Autodesk Civil 3D

2.2. Práce s daty z terénních měření - Survey

2.3. Data pro LandXML a ve formátu SDF

2.4. Import a export dat

2.5. Cvičení

3. Tvorba, správa a aktualizace 3D modelu v terénu

3.1. Tvorba a správa projektu

3.2. Povrch terénu

3.3. Modelování zemního tělesa

3.4. Cvičení

4. Správa koridoru

4.1. Staveniště

4.2. Trasa

4.3. Koridor

4.4. Příčné řezy

4.5. Výpočet objemu zemních prací

4.6. Vizualizace v Autodesk Civil 3D

4.7. Cvičení

5. Parcely

5.1. Úvod

5.2. Tvorba parcel

5.3. Práce s Map 3D

5.4. Cvičení

6. Trubní sítě

6.1. Vytváření trubních sítí

6.2. Práce s potrubními sítěmi

6.3. Cvičení

7. Autodesk Vault

7.1. Užití a základy práce s Autodesk Vault

7.2. Přihlášení k serveru Vault

7.3. Soubory projektu vytvořené v databázi projektu

7.4. Vytvoření uživatelských účtů úložiště Vault

7.5. Přehled základních operací v prostředí Vault

7.6. Práce s výkresy projektu

7.7. Cvičeníhosting: www.cadforum.cz